Bordtennis / Om NBTF / Komitéer og utvalg

Komitéer og utvalg

Her finner du mer informasjon om faste komiteer og utvalg i tingperioden 2019–2021.

Leder:
Kevin Johansen, Bodø BTK

Nestleder:
Mahta Souri, Oslo BTK

Medlemmer:
Erik Rasmussen, Fjell
Monica Haugen, B72
Jonny Ternlind,,Tromsø BTK

Varamedlem:
Jan Thomas Bratteng, Larvik BTK
Bjarne Forfang, Trondheim BTK

Mandat Lovkomiteen

Leder:
Bjørn Helge Handegård, Tromsø BTK

Nestleder:
Kristin Sandberg, Eiker BTK

Medlem:
Sigbjørn Skjerpen, Bodø BTK

Varamedlem:
Rune Olsen, Skien BTK

Mandat Disiplinær- og sanksjonsutvalget

Leder:
Jørn Wilhelmsen, Trondheim BTK

Medlemmer:
Hans Erik Johanson, Fjellkameraterne
Maria Horgen B-72

Varamedlem:
Margo Olavsen B-72

Mandat Valgkomiteen

Leder:
Andreas Berggreen, Fjell-Kameraterne

Nestleder:
Espen Wiik, Bodø BTK

Medlem:
Marianne Troppen Hornnes, Fornebu BTK

Varamedlem:
Kristian Riise Torset, Stjørdal BTK

Mandat Kontrollkomiteen

Leder: 
Anne Haug

Medlemmer: 
Svein Folkeson
Unni Halvorsen

Fra administrasjonen: Ghassan Chaer

Mandat Veterankomiteen

Leder: 
Torstein Rønningen

Medlemmer:
 
Karl Børre Reite
Marianne Troppen Hornnes
Øivind Eriksen
Rune W. Johansen
Kim-Erling Bolstad-Larssen

Fra administrasjonen:
 Ghassan Chaer

Mandat dommerkomiteen

 

Leder: 
Magnus Vikstrøm
Hovedansvar: Ledelse, Seeding NM, innlegging av stevneresultater og rankingjustering.

Medlemmer:

Rolf Erik Paulsen
Hovedansvar: Teknisk løsning, publisering av ranking og registrering av seriespill.

Fra administrasjonen: 
Ghassan Chaer
Hovedansvar: Oppdatere spillerregister

Marte Grutle Aasebø
Hovedansvar: Toppidrett

Mandat Rankingskomiteen

Leder:
Haagen Viken Grini

Medlemmer:

Mandat Ungdomskomiteen

Leder
Anne Haug

Medlemmer 
Lise Høegh
Olav Haraldseid

Fra administrasjonen

Bengt Paulsen

Mandat organisasjonsutvalget

Leder: 
Anders Hovden

Medlemmer: 
Marianne Troppen Hornnes
Liv Sæther
Karl Børre Reite
Rolf Erik Paulsen

Fra administrasjonen:
 
Ghassan Chaer
Bengt Paulsen (ITTF/ETTU/NETU)

Mandat Arrangementsutvalget

Leder: 
Ragna Grindheim

Medlemmer:
 
Anne Haug
Jørn Wilhelmsen

Fra administrasjonen: 
Marte Grutle Aasebø (strategi/planer)
Ghassan Chaer (Oppfølging og koordinering av breddetiltak)
Bastiaan Burgering (Para)

Mandat for Bredde- og rekrutteringsutvalget

Leder 
Christian Ibenfeldt

Medlemmer
Olav Haraldseid
Haagen Viken Grini

Fra administrasjonen
Marte Grutle Aasebø

Mandat Toppidrettsutvalget

Leder: 
Tor Anders Rasmussen

Medlem:
Daniel Malmberg
Svenn-Erik Nordby

Fra administrasjonen: 
Bengt Paulsen

Mandat markedsutvalget

Sektoransvarlig: Tor Anders Rasmussen

Operativt ansvarlig: 
Øivind Eriksen

Medlemmer: 
Jonny Ternlind
Brage Esøy Titlestad
Haagen Viken Grini

Fra administrasjonen:
 
Ghassan Chaer

Mandat for Mediautvalget

Leder: 
Jonny Ternlind

Medlemmer: 
Sissel Leffmann
Rolf Erik Paulsen

Mandat Anleggsutvalget

Leder:
Birgitte Seierstad

Medlemmer:
Helene Nesheim
Jonny Ternlind
Svenn-Erik Nordby (rådgiver)

Fra administrasjon:
Bastiaan Burgering

Mandat Bærekraftutvalget

NBTF Sektormøte nr 4_28082022 Bærekraft helse og samfunn.pptx

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO Amedia AS VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV