Bordtennis / Om NBTF / Komitéer og utvalg / Mandat Arrangementsutvalget

Mandat Arrangementsutvalget

Arrangementsutvalget er NBTFs fagutvalg i arrangementssaker. Seriespillkontaktene og dommerkomiteen er underlagt Arrangementsutvalget. Arrangementsutvalget har det overliggende ansvaret for NBTFs sektor Arrangement, og utvalget har følgende mandat og arbeidsoppgaver:

1. Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.
Utvalget skal arbeide etter Mandat nr 2 – Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.

2. Arrangementer
Arrangementer som faller inn under utvalgets ansvarsområde, m h t oppfølging, innstilling og kontroll, er: Norske mesterskap, Stiga Norgescupfinale, Stiga Norgescup og andre NBTF-arrangementer.

3. Utvikling av arrangementer
Utvalget har ansvar og myndighet for utviklingen av arrangementene generelt. Herunder inngår:

  • nye arrangementsformer
  • utvikling av relaterte utdanningstilbud
  • utvikling av nødvendige rutiner (f eks ved tildeling av arrangementer, rapportering fra arrangementer og kvalitetssikring av arrangementer)
  • utvikle nye hjelpemidler (f eks arrangementsmanual, skjemaer, TTCoordinator o l)
  • kontinuerlig evaluering

4. Konsultasjon
Utvalget vil kunne være tilgjengelig for konsultasjon for arrangører. I tillegg skal utvalget utgjøre en kjernegruppe ved spesielle NBTF-arrangementer.

5. Tilleggsbestemmelsene m.m.
Utvalget skal innen 1. mars hvert år gi NBTFs Styre skriftlige forslag til endringer av tilleggsbestemmelsene, satsene og sanksjonene. Styret gjør det endelige vedtaket.

6. NBTFs styre
Utvalget skal komme med forslag til eventuelle endringer i representasjons- og konkurransereglementet overfor styret.

7. Innstille til arrangementer
Utvalget skal innstille arrangører av NBTF-arrangementer overfor Styret.

8. Utdanning
Utvalget har ansvaret for utdanning og etterutdanning av stevnearrangører. 

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO Amedia AS VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV