Om rankingen

NBTFs ranking oppdateres normalt den første i hver måned.

Feil eller mangler i de registrerte resultatene kan meldes til NBTFs Rankingkomité; ranking@bordtennis.no

Viktig ! Alle nye spillere, må melde inn til ranking@bordtennis.no slik at NBTF kan administrere ranking systemet, "OnLine Ranking."

Damer

 • Elite: 1800 og over
 • Damer A: 1500 - 1799,5
 • Damer B: 1200 - 1499,5
 • Damer C: 0 - 1199,5

Herrer

 • Elite: 2600 og over
 • Herrer A: 2300 - 2599,5
 • Herrer B: 2000 - 2299,5
 • Herrer C: 1700 - 1999,5
 • Herrer D: 1400 - 1699,5
 • Herrer E: 1200 - 1399,5
 • Herrer F: 0 - 1050,5

Para

 • Para A: 1200 og over
 • Para B: 900 - 1199,5
 • Para C: 0 - 899,5

Rekruttklasser

 • Herrer Jr: under 1500
 • Gutter 15: under 1400
 • Gutter 13: under 1200
 • Piker 15: under 1150
 • Piker 13: under 1050

NORGESRANKINGEN – POENGBEREGNING

Poengdifferanse Uventet resultat Forventet resultat
Seier Tap Seier Tap
0     8 -7
1 – 49 8 -8 8 -6
50 – 99 10 -10 7 -5
100 – 149 12 -12 6 -4
150 – 199 14 -14 5 -3
200 – 299 16 -16 4 -2
300 – 399 18 -18 3 -2
400 – 599 20 -20 2 -1
600 + 25 -25 1 -1
 • Poengdifferanse: Forskjellen i poengsum mellom to spillere som møtes ved siste offentliggjorte ranking.
 • Uventet resultat: Seier over spiller med mer poeng, eller tap for spiller med mindre poeng
 • Forventet resultat: Seier over spiller med mindre poeng, eller tap for spiller med mer poeng

ARRANGEMENTSVEKTING

Klasse/Arrangement Vekting
NM Damer og Herrer Elite 2
SNC Seniorklasser 2
SNC Finale Seniorklasser 2
NM Aldersbestemte (yngre/jr + veteran) 1.5
SNC + SNC Finale Aldersbestemte (yngre/jr + veteran) 1.5
Eliteserien 1.5
Stiga-cup landsfinale 1
Øvrige stevner og seriespill 1

For å finne den totale poengsummen for en kamp, så må du multiplisere poengsummen fra tabellen for forventet/uventet tap/seier med vektingen for det aktuelle arrangementet.
F.eks: En kamp som er spillt i NM for Yngre, så skal poengsummen multipliseres med 1.5

EKSEMPEL

Eskil Lindholm (2972 poeng) og Lars Rønneberg (2790 poeng) møtes i en turnering. Poengdifferansen mellom Eskil og Lars (2972 – 2790) = 182 poeng

Dersom Lars vinner, vil det vil være et «uventet resultat» siden Eskil har fler poeng enn Lars.

For å se hvor mange pluss-poeng Lars får, så må vi bruke kolonnen for «Uventet resultat» og «Seier», samt raden for poengdifferansen mellom 150 – 199 poeng (differansen mellom Eskil og Lars var 182 poeng).

ranking-poengberegning-uventet-seier
Vi ser av dette at Lars skal ha 14 pluss-poeng for sin seier over Eskil

For å se hvor mange minus-poeng Eskil skal ha, så må vi bruke kolonnen for «uventet resultat» og «tap», samt raden for poengdifferansen mellom 150-199 poeng.

ranking-poengberegning-uventet-tap
Vi ser av dette at Eskil skal ha 14 minus-poeng for sitt tap mot Lars

NB! Dersom denne kampen var blitt spilt i Eliteklassen i Senior NM, så ville poengsummen blitt multiplisert med 2. Dvs Lars ville fått 28 pluss-poeng, mens Eskil ville mistet 28 poeng.

 

POENGSYSTEM FØR 2015-SESONGEN

Poengdifferanse Uventet resultat Forventet resultat
0     6 -4
1 – 24 6 -6 6 -4
25 – 49 8 -8 5 -3
50 – 74 10 -10 5 -3
75 – 99 12 -12 4 -2
100 – 199 15 -15 4 -2
200 – 299 18 -18 3 -1
300 + 20 -20 2 -1

 

NBTF vekter de ulike arrangementene etter status. En spillers oppnådde poeng i et arrangement multipliseres opp med arrangementets vekting for å få en endeling poengsum.

2x (poeng ganges med 2)

 • NM Damer/Herrer Elite
 • SNC Seniorklasser
 • SNC Finale Seniorklasser

1.5x (poeng ganges med 1.5)

 • NM aldersbestemte- og veteranklasser
 • SNC + SNC Finale aldersbestemt- og veteran
 • Eliteserien

1x

 • Stiga-cup landsfinale
 • Øvrige stevner og seriespill

Leder: 
Magnus Vikstrøm
Hovedansvar: Seeding NM, innlegging av stevneresultater.

Medlemmer:

Rolf Erik Paulsen
Hovedansvar: Teknisk løsning, publisering av ranking og registrering av seriespill.

Fra administrasjonen: 
Ghassan Chaer
Hovedansvar: Oppdatere spillerregister

Gundars Rusis
Hovedansvar: Toppidrett innkludert rankingjustering.

Mandat Rankingskomiteen

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping