Bordtennis / Om NBTF / Komitéer og utvalg / Mandat Rankingkomitéen

Mandat Rankingkomitéen

Rankingkomitèens er NBTFs fagkomité i spillerrangeringsaker. Den er underlagt Toppidrettsutvalget og har følgende mandat og arbeidsoppgaver:

1. Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.
Komitéen skal arbeide etter Mandat nr 2 – Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.

2. Rangering
Det offentliggjøres rankinglister for alle aldersklasser fom 13 år ut fra OnLine Ranking rankinglister den 1. i hver mnd.

3. Klassifisering
Komitéen skal avgjøre forelagte klassifiseringsspørsmål.

4. Styrkeseeding
Komitéen skal styrkeseede i alle klasser i alle NM, seedingen oversendes til arrangør senest en uke før mesterskapet. Ved endringer i påmeldte deltakere nærmere enn en uke før mesterskapet foretar komitéen eventuelle korrigeringer i styrkeseedingen.

5. Klager
Komitéen skal, etter oppdrag fra NBTFs administrasjon, vurdere og innstille saker som gjelder klager på rangering, klassifisering og/eller styrkeseeding.

6. Kriterier
Kriterier for all rangering, klassifisering og styrkeseeding er resultater i alle approberte arrangement som beskrevet i konkurransereglement for NBTF Online Ranking samt internasjonale arrangementer. Komitéen kan i tillegg til dette benytte andre resultater som supplerende kriterier, dersom den finner det hensiktsmessig.

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping