Bordtennis / Om NBTF / Komitéer og utvalg / Mandat Valgkomiteen

Mandat Valgkomiteen

Valgkomitéen skal innstille kandidater til alle tillitsverv som skal besettes ved valg på Tinget, jf. § 2–3 Innstillingen skal være i samsvar med bestemmelsene i §§ 2-4 og 3-2.

Valgkomitéen skal innstille de personer den mener er best skikket til å utføre de respektive verv og som etter forespørsel har sagt seg villige til å stille som kandidater.

Innstillingen skal overleveres NBTF senest én måned før Tinget.

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping