Bordtennis / Om NBTF / Komitéer og utvalg / Mandat Kontrollkomitéen

Mandat Kontrollkomitéen

Alle organisasjonsledd som har engasjert registrert eller statsautorisert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteen skal påse at:

NBTFs midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser
NBTFs midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om
NBTFs økonomiske disposisjoner er i samsvar med NBTFs egen lov
NBTF har økonomisk kontroll internt
Årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av idrettslagets drift

Kontrollkomiteen har arbeidsoppgaver som strekker seg utover hva engasjert revisor uttaler seg om og derfor må utføre egen informasjonsinnhenting og kontroller utover engasjert revisors arbeid, særlig med hensyn til de tre øverste punktene i listen over. 

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping