Bordtennis / Om NBTF / Komitéer og utvalg / Mandat for Bredde- og rekrutteringsutvalget

Mandat for Bredde- og rekrutteringsutvalget

Bredde- og rekrutteringsutvalget er NBTFs styringsledd og fagutvalg i bredde- og rekrutteringssaker. Ungdomsrepresentanten, veterankomitéen og Tone Folkeson Minnefond har egne mandat, og er alle underlagt Bredde- og rekrutteringsutvalget. Utvalget har det overliggende ansvaret for NBTFs sektor Bredde- og rekruttering, og har følgende mandat og arbeidsoppgaver:

1. Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.
Utvalget skal arbeide etter Mandat nr 2 – Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.

2. Høringsorgan
Utvalget skal fungere som et høringsorgan når det gjelder idrettspolitiske saker som omhandler barn, ungdom og mosjon.

3. Bredde- og rekrutteringstiltak
Utvalget skal planlegge og tilrettelegge for gode bredde- og rekrutteringstiltak iht handlingsplan og budsjett for sektor bredde- og rekruttering.

4. Integrering av Parautøvere
Utvalget er ansvarlig for at tiltak i utvalgets og underliggende komiteers arbeid er inkluderende mht integrering av funksjonshemmede.

5. Tildelinger av ”breddemidler” fra staten
Utvalget skal målrettet og systematisk arbeide for at andelen av ”breddemidler” som tilfaller NBTF, våre klubber og regioner blir størst mulig mht de til enhver tid gjeldende ordninger fra staten.

6. Utdanning av trenere
Utvalget har ansvaret for utdanning og etterutdanning av trenere innenfor sektor bredde- og rekruttering.

7. Kontaktpersoner for regionene
Utvalget utser internt fra sine medlemmer kontaktpersoner som skal følge opp arbeidet i de ulike regionene. Hovedmålsettingen er fremst å være et uformelt bindeledd mellom NBTF og region hva gjelder bredde- og rekrutteringssaker. Kontaktpersonene utses snarlig i mandatperioden.

8. Nominere ”Årets Breddeklubb” og ”Årets Ildsjel”
Utvalget er ansvarlig for å følge opp nomineringen av”Årets Breddeklubb” og ”Årets Ildsjel” iht kriterier. Nominering skal skje innen den dato Styret bestemmer, og utdelingene foretas ved passende anledninger.

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping