Bordtennis / Om NBTF / Komitéer og utvalg / Mandat Disiplinær- og sanksjonsutvalget

Mandat Disiplinær- og sanksjonsutvalget

Disiplinær- og Sanksjonsutvalget er et tingvalgt organ og er således ikke underlagt de styrende organers instruksjonsmyndighet. Her kan ikke styrets medlemmer eller varamedlemmer sitte. Utvalget består av leder, nestleder, 1 medlem og 1 varamedlem.

Disiplinær- og Sanksjonsutvalget behandler saker hvor medlemmer, klubber eller regioner påklager administrative avgjørelser vedrørende Konkurranse- og Representasjonsreglementet.

 

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping