Bordtennis / Om NBTF / Komitéer og utvalg / Mandat Lovkomitéen

Mandat Lovkomitéen

Lovkomitéen er tingvalgte organ og er således ikke underlagt de styrende organers instruksjonsmyndighet. Her kan ikke styrets medlemmer eller varamedlemmer sitte.

Lovkomiteen skal avgi uttalelser om innkomne lov -, konkurransereglements- og representasjonsreglements forslag og om fortolkningsspørsmål.

Lovkomitéen skal bidra til at alle lov- og regelverk holdes oppdaterte.

Lovkomiteen kan selv fremme lovforslag.

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping