Bordtennis / Om NBTF / Komitéer og utvalg / Mandat Veterankomitéen

Mandat Veterankomitéen

Veterankomitéen er NBTFs fagkomité i veteransaker. Komitéen er underlagt Bredde- og rekrutteringsutvalget, og har følgende mandat og arbeidsoppgaver:

1. Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.
Komitéen skal arbeide etter Mandat nr 2 – Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.

2. Tilbud til veteraner
Komitéen skal ivareta NBTFs interesser i forbindelse med tilbud til veteraner. Det sosiale aspektet skal prioriteres.

3. NM for veteraner
Komitéen skal, sammen med arrangøren for NM for veteraner, arbeide for å få stor deltakelse i mesterskapet. Komitéens representanter skal stille seg til disposisjon for arrangøren ved premieutdelinger m.m.
Komitéen fremmer innstilling til arrangør av veteran NM til NBTFs styre.

4. Informasjon
Komitéen skal etablere informasjonsrutiner på NBTFs internettsider i samarbeid med NBTFs web-redaktør.

5. Nasjonalt og internasjonalt samarbeid
Komitéen skal arbeide for å utvikle veteransamarbeidet i nordiske land og innen veterankomitéen i den Nord-europeiske bordtennisunionen, NETU.

6. Bordtennistinget og NBTFs styre
Komitéen skal utarbeide forslag til behandling på bordtennistinget og i NBTFs styre.

7. Internasjonale arrangementer
Komitéen skal legge til rette for og være en pådriver for å motivere norske veteraner til deltakelse i internasjonale arrangementer.

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping