Bordtennis / Om NBTF / Komitéer og utvalg / Mandat Anleggsutvalget

Mandat Anleggsutvalget

Anleggsutvalget er et idrettspolitisk og rådgivende utvalg/organ, som skal bistå med tips og råd til aktuelle og potensielle klubber i anleggsprosesser.

AU har det idrettspolitiske ansvaret sammen med forbundsstyret til å bidra at flere, bedre og tidsriktige bordtennisanlegg promoteres og realiseres. Det presiseres at AU ikke skal «overta» klubbenes naturlige rolle og ansvar i eget anleggsarbeid.

1. AU består av inntil 5 medlemmer totalt inkludert leder. Begge kjønnene skal være representert iht. NIFs regelverk.

2. AU har mandat og myndighet på vegne av forbundet til å avgjøre hvilke anleggsprosjekter som bør prioriteres i spørsmål rundt idrettspolitiske hensyn og behov. AU bør koble inn forbundsstyret der det er naturlig, og i «større spørsmål» og prinsipielle avklaringer. AU håndterer også media i anleggssaker – i naturlig dialog med styret dersom man føler behov for dette.

3. AU skal utarbeide en anleggsplan som gjelder for 2021-2023, eventuelt for en lengre periode.

4. AU skal jobbe for etablering/realisering av flere, bedre og tidsriktige bordtennisanlegg både på eget initiativ, og der dette ønskes av våre klubber og eventuelt regioner.

5. AU skal sørge for eller bidra til samarbeid for mulige fremtidige fellesløsninger i/med idretten – der bordtennis bør inngå og muligheten byr seg. Her henvises det til NIFs strategidokument «Idretten skal – flere og bedre anlegg 2019-2023».

6. AU skal i samarbeid med eksisterende klubber, bidra til en god kartlegging av dagens anleggssituasjon også med tanke på fremtidens behov. Anleggsbehovet og planer meldes inn til alle naturlige og nødvendige instanser som for eksempel; kommuner, idrettsråd, idrettskretser og ikke minst NBTF og NIF m.fl.

7. AU skal etter beste evne synliggjøre det totale anleggsbehovet i Norge. Og drive påvirkningsarbeid og god dialog med ulike instanser, også i form av skriftlig info – for bedring av rammevilkår ved bygging, drift og bruk og vedlikehold.

8. AU skal sørge for at bordtennisen blir hørt og har innflytelse ved utforming av nye anlegg i planprosesser og finansieringsløsninger.

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO Amedia AS VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping