Bordtennis / Om NBTF / Komitéer og utvalg / Mandat for Mediautvalget

Mandat for Mediautvalget

Mediautvalget er NBTFs styringsledd og fagutvalg i mediarelaterte saker, og har følgende mandat og arbeidsoppgaver;

1. Fellesbestemmelser for utvalg og komiteer m.m.
Utvalget skal arbeide etter Mandat nr. 2 – Fellesbestemmelser for utvalg og komiteer m.m.

2. Bordtennis i media
Utvalget skal jobbe aktivt for at vår idrett skal bli profilert mer i media lokalt, regionalt og nasjonalt. I dette inngår også intern markedsføring gjennom våre hjemmesider www.bordtennis.no og facebooksider.

3. Kunnskapssenter for bordtennisNorge
Utvalget skal fungere som et kunnskapssenter for NBTFs øvrige organisasjonsledd/ bordtennis-Norge i mediarelaterte saker. Utvalget vil herunder bl.a. bistå med kunnskap, råd/tips om hvordan jobbe med media. 

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping