Bordtennis / Om NBTF / Komitéer og utvalg / Mandat Bærekraftutvalget

Mandat Bærekraftutvalget

Sektor bærekraft, helse og samfunn har til formål å forme, styrke og støtte handlinger som gir økt bærekraft, bedret folkehelse og økt bidrag til velfungerende lokalsamfunn i Norge med basis i idrettsglede fra bordtennismiljøet i Norge. Sektoren er NBTFs styringsledd og fagutvalg innenfor bærekraft, og har følgende mandat og arbeidsoppgaver;

1. Fellesbestemmelser for utvalg og komiteer m.m. Utvalget skal arbeide etter Mandat nr. 2 – Fellesbestemmelser for utvalg og komiteer m.m.

2. Bærekraftmålene. Utvalget skal jobbe aktivt for at vår idrett skal bidra til å innfri de vedtatte bærekraftmålene lokalt, regionalt og nasjonalt. I dette inngår også intern informasjon gjennom våre hjemmesider www.bordtennis.noog sosiale medier.

3. Tiltaksplan. Utvalget skal utarbeide mål og tiltak til hvert av de overordnede målene.

4. Kunnskapssenter for bordtennis–Norge. Utvalget skal fungere som et kunnskapssenter for NBTFs øvrige organisasjonsledd/ bordtennis-Norge i tiltak innenfor bærekraft. Utvalget vil herunder bl.a. bistå med kunnskap, råd/tips om hvordan jobbe med bærekraft.

Sektormøter

 

 

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO Amedia AS VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV