Bordtennis / Om NBTF / Komitéer og utvalg / Mandat Dommerkomitéen

Mandat Dommerkomitéen

Dommerkomitéen er NBTFs fagkomité i dommersaker. Dommerkomitéen er underlagt Arrangementsutvalget og har følgende mandat og arbeidsoppgaver:

1. Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.
Komitéen skal arbeide etter Mandat nr 2 – Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.

2. Utdanning
Komitéen har ansvaret for utdanning av regions- og forbundsdommere, herunder opplæring i funksjoner som teknisk delegert og nasjonal overdommer.
Komitéen skal foreta uttak til ITTFs prøve for internasjonale dommere, samt arrangere denne prøven i Norge. Komitéen skal også foreta uttak til ITTFs prøve for internasjonale overdommere.

3. Etterutdanning
Komitéen skal informere forbundsdommere om regelendringer, fortolkninger av regelverket og annet som er nødvendig for å utøve dommergjerningen.
Komitéen skal ha en plan for oppfølging/ evaluering av forbundsdommere

4. Internasjonal dommeroppnevning
Komitéen skal oppnevne dommere til internasjonale oppdrag, herunder internasjonale oppdrag i Norge.

5. Nasjonal dommeroppnevning
Komitéen skal årlig innen 15. september oppnevne overdommere og dommere til påfølgende sesongs Stiga – ligaen, Dameserien, 1.divisjon, 2. divisjon, Stiga Norgescup, Stiga Norgescupfinale og norske mesterskap.

6. Regelverk
Komitéen kan komme med innspill til endringer av regelverket på områder som angår dommerfunksjoner.

 
STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping