Bordtennis / Om NBTF / Komitéer og utvalg / Mandat Toppidrettsutvalget

Mandat Toppidrettsutvalget

Toppidrettsutvalget er NBTFs fagutvalg i toppidrettssaker. Rankingkomitèens er underlagt Toppidrettsutvalget. Toppidrettsutvalget har det overliggende ansvaret for NBTFs sektor Toppidrett, og utvalget har følgende mandat og arbeidsoppgaver:

1. Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.
Utvalget skal arbeide etter Mandat nr 2 – Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.

2. 5-årig strategiplan
Utvalget skal årlig utarbeide 5-årig strategiplan for toppidretten. Strategiplanen evalueres, bearbeides, korrigeres årlig og fremlegges for Styret innen den dato Styret bestemmer.

3. Evaluering av landslagstrenere
Utvalget skal årlig innen den dato Styret bestemmer utarbeide en skriftlig evaluering av landslagstrenerne, blant annet basert på medarbeidersamtaler. Evaluering av landslagstrenerne forelegges deretter NBTFs Styre.

4. Kontroll
Utvalget skal påse at landslagstrenernes og sektor Toppidretts virksomheter for øvrig er i tråd med NBTFs handlingsplan, og rapportere eventuelle avvik til Styret.

5. Nyansettelser
Ved nyansettelser av landslagstrenere innen sektor Toppidrett skal utvalget innstille kandidater overfor NBTFs Styre. NBTFs Styre foretar den endelige ansettelsen.

6. Bistand til landslagstrenerne
Utvalget skal bistå landslagstrenerne i eventuelle faglige og/eller idrettspolitiske spørsmål.

7. Utdanning
Utvalget har ansvaret for utdanning og etterutdanning av trenere innenfor toppidrettssektoren.

8. Øvrige spørsmål
Utvalget skal avklare og besvare forelagte toppidrettsspørsmål.

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping