OVERORDNEDE MÅL

NBTF skal være en organisasjon som, med grunnlag i våre verdier, ivaretar alle som er involvert i norsk bordtennis.

Vi skal bidra til å gi alle som vil spille bordtennis tilgang til gode anlegg til trening, konkurranser og til uorganisert aktivitet.

STATUS

Antall ansatte i administrasjonen: 4 (3,5 årsverk)

Antall forbundstrenere: 3 (1,75 årsverk)

 

VI VIL (MÅLBILDE 2023)

Vi vil at NIFs anleggspolitikk gjennomføres

Vi vil utarbeide en strategiplan for NBTFs anleggssatsning

Vi vil ha riktige kompetansekrav og stillingsbeskrivelser for våre ansatte

Vi vil ha rett person i rett stilling til rett tid.

Vi vil bidra til økt kompetanse i alle organisasjonsledd

Vi vil arbeide for å rekruttere flere jenter, kvinner og flerkulturelle til vår idrett

 

VI SKAL (TILTAK 2021)

Vi skal gi vår støtte og jobbe for å følge opp NIFs vedtak om ny anleggspolitikk som blant annet innebærer at det skal utarbeides en prioriteringsliste over strategisk viktige bordtennisanlegg

Vi skal opprette et anleggsutvalg, som vil følge opp NBTFs/NIFs anleggsstrategi

Vi skal gjennomføre aktuelle tiltak for å få det kompetanseløft som er nødvendige for at våre klubber skal bli bedre

Vi skal gjennomføre et kvinneseminar

Vi skal fortsette digitaliserings arbeidet i samarbeid med NIF

OVERORDNEDE MÅL

Marked: Bli en attraktiv, interessant og foretrukket samarbeidspartner for næringslivet

Media: Etablere oss på nye sosiale medier


STATUS

Vi har 6 stk samarbeidspartnere

Vi har en aktiv hjemmeside, twitter og facebook-konto


VI VIL (MÅLBILDE 2023
)

Vi vil vedlikeholde og beholde bestående samarbeidsavtaler

Vi vil
inngå avtaler med minst 3 nye samarbeidspartnere

Vi vil
ha 500 000 i sponsor- og samarbeidsavtaler

Vi vil
bli «best i klassen» som forbund med hensyn til enhetlig synlighet av samarbeidspartnere på bekledning

Vi vil
ha en medieplan for å være aktivt synlige på nye digitale plattformer.

Vi vil
ha flere personer som deltar på digitale plattformer

Vi vil
etablere en back-up, i forbindelse med det tekniske arbeidet med rankingen på hjemmesidene våre

 

VI SKAL (TILTAK 2021)

Vi skal ha møte med minst 5 mulige nye samarbeidspartnere.

Vi skal
lage en plan/regelverk for bekledning og profilering ved representasjon

Vi skal
rekruttere minimum 2 «ungdommer» til digitalt arbeid

Vi skal
rekruttere minimum 2 personer til å skrive på våre sosiale plattformer

Vi skal
bli mer aktive på twitter, facebook og på vår hjemmeside

Vi skal
opprette en ny hjemmeside i løpet av året

 

OVERORDNEDE MÅL

Norge skal være i verdenstoppen (para) og skal inn i Europatoppen for kadett, junior, senior

STATUS

Para –nr. 3 på verdensranking damer klasse 8 (Aida) og herrer klasse 5 (Tommy) (siste publisert april 2020)

Verdensranking Single (januar 2021): Damer: 192 (Wenting) Herrer: 510 (Borgar) (2020 desember) Junior: 49 damer (Martine) og 62 herrer (Borgar) Kadetter:105 jenter (Anja) og 37 gutter (Martin)

Europaranking Single (desember 2020): Damer: 84 (wenting)   Herrer: 175 (sluttet) 209 (Borgar) Junior: damer 23 (Martine) og herrer 33 (Borgar) Kadetter: 46 jenter (Anja) og 20 gutter (Martin)

Verdensranking lag: Damer: 71 Menn: 89

 

VI VIL (MÅLBILDE 2023)

Vi vil sikte mot medalje i ungdoms-EM  

Vi vil ha ambisjoner om 3 medaljer i Paralympics i Tokyo 2021

Vi vil være A nasjon (topp 16) i Europa for kadett og junior

Vi vil kvalifisere utøvere til junior VM og U21 EM

Vi vil delta i Paralympics, VM, EM, NETU (senior) og EM ungdom 

Vi vil tilrettelegge for utøvere som ønsker å gjøre en satsning

Vi vil utvikle seniorlandslagsspillere mot Europatopp og mulighet for OL (2024/2028)

Vil vil prioritere og menneskelige ressurser med tanke på oppnåelse mål oppnåelse

Vil vil styrke kompetansen og motivasjonen for toppidrettssatsing på klubbnivå

 

VI SKAL (TILTAK 2021)

Vi skal ha 2 spillere blant topp 200 på verdensranking senior til enhver tid

Vi skal ha 4 spillere blant de 30 beste på Europa rankingen for junior/kadetter

Vi skal være i verdenstoppen i para

Vi skal at alle spillere i forbundsgruppene skal ha gjennomført «Ren Utøver»

Vi skal styrke den taktiske den taktiske, tekniske, fysiske og mentale kompetansen

for våre landslagsutøvere.

Vi skal tilrettelegge for utøvere som har potensiale og ønske om å gjøre en internasjonal satsning

Vi skal tilrettelegge for skadeforebygging for våre landslagsutøvere

OVERORDNEDE MÅL

6000 medlemmer     115 klubber

 

STATUS

5100 medlemmer 102 klubber

 

VI VIL (MÅLBILDE 2023)

Vi vil utdanne 150 nye klubbtrenere

Vi vil at antall juniorlisenser skal økes

Vi vil implementere «Bedre klubb»

Vi vil ha fungerende Ungdoms- og veterankomite

Vi vil være beste SF i rekruttering og tilrettelegging for funksjonshemmede

 

VI SKAL (TILTAK 2021)

Vi skal fortsette å tilby klubbtrenerkurs og trener 1 kurs

Vi skal arrangere trener 1 og trener 2 kurs

VI skal starte et prosjekt for utvikling av trenere

Vi skal satse på utdanning/videreutdanning av trenere ved hjelp av webinarer etc

Vi skal fortsette å tilby ulike former for dommerkurs og –seminarer

Vi skal fortsette å jobbe med klubbutvikling

Vi skal se på nye modeller for bruk av post 3 midlene

Vi skal se på muligheter for å utvikle seriespillet (i samarbeid med sektor arr)

Vi skal årlig promotere aktive treningssamlinger/-leir for veteraner.

Vi skal tilrettelegge konkurranseformen slik at det blir mer interessant å være delaktig i veteranmiljøet   

OVERORDNEDE MÅL

NBTF skal være ledende på rekruttering, inkludering og utvikling av parautøvere i Norge

 

STATUS

Vi har etablert 3 regionale ressurssentre 

Det har vært utfordrende å rekruttere nye utøvere da våre største rekrutteringsarenaer har vært stengt for besøk

Vi er i oppstartsfase av et nytt satsningslag for unge og lovende parautøvere

Vi skal se på mulighetene for å starte individuelt seriespill for parautøvere

Vi skal inkludere parautøvere i regionale og nasjonale forbundssamlinger

Vi skal arrangere 3 parasamlinger for å skape og opprettholde et godt sosialt miljø

Vi skal introdusere bordtennis på institusjoner og rehabiliteringssentre

Vi skal se på mulighetene for samarbeid med skoler, interesseorganisasjoner, og kommunale fysio- og ergoterapeuter

Vi skal ha informasjon om parabordtennis og tilbudene våre lett tilgjengelig på nettsiden 

 

VI VIL (MÅLBILDE 2023)

Vi vil utdanne 2-3 klassifisører

Vi vil øke antall parautøvere

Vi vil øke kompetansen på parabordtennis for trenere og klubber

Vi vil oppmuntre rekruttering og integrering av parautøvere i (nye) klubber

 

VI SKAL (TILTAK 2021)

Vi skal se på mulighetene for å starte individuelt seriespill for parautøvere

Vi skal inkludere parautøvere i regionale og nasjonale forbundssamlinger

Vi skal arrangere 3 parasamlinger for å skape og opprettholde et godt sosialt miljø

Vi skal introdusere bordtennis på institusjoner og rehabiliteringssentre

Vi skal se på mulighetene for samarbeid med skoler, interesseorganisasjoner, og kommunale fysio- og ergoterapeuter

Vi skal ha informasjon om parabordtennis og tilbudene våre lett tilgjengelig på nettsiden 

OVERORDNEDE MÅL

Det skal være attraktivt å arrangere og delta i norske bordtennisarrangementer

 

STATUS

Antall arrangementer 55 pr sesong (stevner, mesterskap)

Antall lag i seriespillet 220

Antall registrerte kamper i OnLine Ranking ca 22 000

 

VI VIL (MÅLBILDE 2023)

Vi vil ha EM Veteran 2023 til Norge

Vi vil fylle opp alle avdelingene i serien og øke antall avdelinger og lag i regionale serier

Vi vil at mennesker med funksjonsnedsettelser skal være integrert i alle konkurranser

Vi vil at de beste deltar SNC

Vi vil ha lett tilgjengelige og familievennlige konkurranser lokalt

Vi vil ha fungerende rankings – og dommerkomite og seriespillkontaktene

 

VI SKAL (TILTAK 2021)

Vi skal tilby ulike former for dommer-arrangement og TD kurs og –seminarer

Vi skal fortsette å ha 4 Norgescuper, 5 NM og 1 SNCF

Vi skal arrangere Senior-NM i regi av NBTF

Vi skal ha Para yngre klasser i 4 NC

Vi skal gjøre breddearrangementer mer familievennlige

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping