Kompetanseside for arrangement

På denne siden finner du nyttige dokumenter for arrangering av stevner. Du vil kunne finne guider, maler og eksempler som kan komme godt med når din klubb skal arrangere stevner, eller om man ønsker en titt inn i hverdagen til arrangørene rundt om i Norge.

Nyttige punkter:

 • Begynn forberedelsene tidlig
 • Les gjennom reglementet godt
 • Lag prosjektplan (hvem gjør hva?)
 • Bruk god tid på invitasjon, påmeldingsskjema, program etc.
 • Busdsjett/regnskap
 • Beregn tidsskjema etter en spillerplan. Bruk god tid
 • Hva kan gå galt? Ha en plan for alt

Hvorfor arrangere?

 • Økonomi
 • Tilbud til spillere
 • Være aktiv mot media/sponsorer
 • Bygge klubb

Skal man arrangere stevner, lagserie etc. må man ha et mål. Kanskje det viktigste som ligger til grunn for et suksessfullt arrangement er økonomi. Tjener man ikke noe på å arrangere bør de andre gevinstene være såpass bra. Skal man legge mange, mange timer med dugnad, bør målet være å tjene noe på det, enten økonomisk eller sportslig.

Utenom økonomi er det mange andre gevinster med å arrangere. Man gir spillere i klubb, region etc. et godt tilbud enten lokalt, regionalt eller nasjonalt (også noen ganger internationalt). Med det samme kan man fronte klubben ut mot media og sponsorer ved å aktivt bygge historier og engasjement ut mot nærområdet til klubben. Denne biten er mer viktig enn man ville tro. Det å vise seg fra en god side vil skape mer aktivitet og synlighet.

Å arrangere skal ikke bare være et slit. Man har gode grunnlag for å inkludere mange, og med det skape noe sosialt rundt det, og i tillegg ha det litt morro. Det å få med seg foreldre, besteforeldre, sponsorer, spillere osv. med på å arrangere kan skape gode relasjoner til hverandre, og med det bygge en mer sammensveiset klubb. Få med alle på dugnad, det tjener hele klubben på!

Arrangementsprogrammer

TTadmin-logo

TT Coordinator er det systemet som benyttes mest ved arrangering av større arrangement i Norge i dag. Resultater kan lagres online (mot betaling) til resultat.ondata.se

TTAdmin er en nettbasert løsning under utvikling som når den er ferdigutviklet vil ha samme funksjonalitet som TT Coordinator har i dag på å arrangere et stevne og i tillegg ha funksjonalitet i tillegg som f.eks nettbasert påmelding.

Arrangementskurs

Norges bordtennisforbund tilbyr gratis arrangementskurs i hele landet. Dette er et kurs som er nyttig for klubber som skal arrangere sitt første stevne eller om man trenger oppfriskning/kommet flere bidragsytere til.

Kurset er delt i 3 deler:

Del 1: Teoretisk kurs der man går igjennom hvordan arrangere fra a til å, hvordan sette opp roller, hva man trenger av personell etc. Avslutningsvis vil det være en gjennomgang av stevnearrangementsprogrammet «TT Coordinator».

-Krever et stille møterom og prosjektor

Del 2: Inneholder personlig oppfølging før arrangementet og i prosjektfasen. Dette gjøres per epost/tlf. med instruktør.

Del 3: Inneholder gjennomføring av arrangementet og evaluering i etterkant. Instruktør er tilstede under stevnet for praktisk undervisning.

Er dere en klubb som ønsker å prøve å arrangere, men mangler noen forkunnskaper, eller er en klubb som ønsker oppfriskning, meld deres interesse til NBTF:

Ghassan Chaer: ghassan.chaer@bordtennis.no / 92047377

Eksempler på dokumeter

Trykk på plusstegnene under for å se flere eksempler på hver kategori

Andre dokumenter

Trykk på plusstegnene under for å åpne kategorien

NM senior 2015 (Word)
Sparebank 1-cup 2018 (Excel)

Hvor lang tid beregner vi per kamp:

Normale stevner:
3-sett: 15 minutter
5-sett: 25 minutter
7-sett: 35 minutter (eventuelt eliteklasser)

Norgescupfinale / NM:
5-sett: 35 minutter
7-sett: 50 minutter (elite menn/damer og «eldre junior»)

Har du tips til maler, eksempler eller finner feil, ta kontakt på web@bordtennis.no!

Kommunikasjonsverktøy

Her kan du få tips til verktøy som kan enkle kommunikasjonen mellom arrangementsstaben og klubben

Slack
Gratis med noen få restriksjoner
Gratis
Gratis med noen restriksjoner
Gratis inntil 5 personer

Slack: Chattetjeneste med muligheter til å opprette egne grupper til enkelte arbeidsoppgaver. Er kompatibel med flere apper som f.eks. kalendere, «to do»-lister etc.

Skype: Til videokonferanser, video mellom brukere etc.

Workplace: En tjeneste for enkeltklubber som kan brukes i prosjektsammenheng og vanlig klubbdrift. Brukes på nesten samme måte som Facebook.

Appear.in: En veldig enkel side for videkonferanser. Bare å opprette rom og dele link til inntil 4 andre.

Stevne 10'ern

Alle approberte stevner (de som står i NBTFs terminliste), men ikke seriespill, er omfattet av ordningen. Arrangøren legger altså på kr 10,- i alle klasser som de arrangerer. Det skal fremgå i innbydelsen at kr 10,- av startavgiften er «Stevne-10’n». Etter stevnet betaler klubben inn det beløp de har tatt inn som et resultat av «Stevne-10’n».
Eks: Hvis en klasse skal koste kr 120,- så tar klubben kr 130,- i betaling for denne klassen og kr 10,- betales inn til NBTF etter stevnet.
Innkreving av midler vil skje fra NBTF, men regionene skal følge opp og påse at alle klubber betaler inn. Dette blir således et samarbeid mellom NBTF og regionene. De innsamlede midlene skal fordeles likt på alle regioner.

Innbetaling gjøres til NBTF på konto nr 5134.06.05989
Merk innbetalingen med «Stevne-10’n» og hvilket stevne.

Hva skal midlene brukes til?
Ambisjonen er at midlene skal brukes til tiltak som kan skape entusiasme og felles-følelse i og mellom regionene. Breddeutvalget vil kontakte regionene og be om innspill på hva de ønsker at midlene skal brukes til.

Arrangørnyheter

X