3.7 - Endring av kamptidspunkt

.7.1 GENERELLE BESTEMMELSER

Enhver endring av kamptidspunkt må på forhånd være godkjent av NBTF.


3.7.2 REPRESENTASJONSOPPGAVER

Representasjonsoppgaver for NBTF som kolliderer med seriekamp, gir etter søknad automatisk grunnlag for endring av kamptidspunkt. Søknad om dette rettes til NBTF senest seks uker før opprinnelig kampdato, eller så snart klubben eller spilleren blir gjort kjent med representasjonsoppgaven.


3.7.3 ANDRE GRUNNER


3.7.3.1 Stiga-ligaen Damer og Herrer

Søknad om endring av kamptidspunkt sendes NBTF, fulgt av et behandlingsgebyr. Slik søknad innvilges kun i spesielle tilfeller.


3.7.3.2 1. , 2. og
 3. divisjon

Søknad om endring sendes NBTF.

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping