Norgesmestere

Oversikt over norske mestere siden 1946 til i dag. Oversikten videreutvikles og kompletteres fortløpende. Har du informasjon om historiske resultater som mangler eller er ført feil så ta kontakt med Atle Irgens ( e-post ) eller NBTFs forbundskontor.

Loading