Bordtennis / Regioner / Region Vest / Nyheter / Referat etter styremøte region Vest
Regionsleiar, Odd Monsen
Regionsleiar, Odd Monsen

Referat etter styremøte region Vest

Mandag 12.12 ble det avholdt styremøte i region Vest. Under kan dere lese referat etter møtet.

REGION VEST
Styremøte 12. desember 2022
Tilstede: Odd, Jack og Thomas
Fraværende: Anders (styremøte NBTF), Kristian (syk) og Tea (syk)

1 Styremøter / årsmøte
Følgende ble bestemt:
* Neste styremøte blir mandag 21. februar * Årsmøte i Regionen fastsettes til søndag 16. april
Årsmøte avholdes dels fysisk deltagelse for klubbene i Bergen og dels via Teams. Kristian får i oppgave å sørge for at dette blir teknisk mulig.

2 Økonomi
Kretskontingent – serieavgift. Totale inntekter her er beregnet til Kr 17 500. Det ble vedtatt at fakturaer på dette sendes ut av Odd.
Inntektsbringende tiltak?

3 Regionale serier
De regionale seriene – 2 divisjoner i 4. og 2 divisjoner i 5. divisjon går i hovedsak som terminfestet. Noen endringer av kampdatoer men dette avtales direkte mellom klubbene.

4 Regional terminliste / fordeling av stevner
De regionale stevner går som planlagt. Eneste endring er at Stord har overtatt KM for Hordaland. Stevnet går på planlagt dato lørdag 17. desember.
Det ble arrangert Regionalt stevne i Figgjo hallen i regi av klubbene Figgjo og Rosseland. Turneringen ble ledet av Anders Hovden og regionen dekket Anders sine kostnader forbundet med stevnet. Arrangementet var meget vellykket med god deltagelse. Klubbene arbeider med å prøve å få til et nytt stevne lørdag 23. april 2023. Dersom dette går i orden så vil Regionen i samarbeid med klubbene prøve å få til en treningssamling i samme hall søndag 24. april.

5 Klubbutvikling
Nye klubber i høst:
* Harding IL Bordtennisgruppe Holder til i Kinsarvik
* Hausvik IL Bordtennisgruppe Holder til på Haus på Osterøy
* Gausel Bordtennisklubb Holder til på Forus i Stavanger

Odd har hatt mailkontakt med Harding IL og Håvard Markhus har hatt et besøk i klubben. Harding fikk tilbud om å være med i 5. divisjon men klubben synes det var for tidlig. Klubben trener 1 – 2 dager pr. uke og har blant annet en del syriske flykninger som medlemmer samt en del ungdomsskole elever. En av de syriske flykningene har spilt bordtennis i Syria.

Odd har vært på klubbesøk hos Hausvik. Klubben holder til på Haus på Osterøy. Det er pr. i dag kun 4 aktive spillere i klubben. En gutt på 15 år og tre voksne i alderen 23 til 30 år.
Håvard Markhus vil på nyåret prøve å få til en samling/ lagkamp mellom Harding og Hausvik i Hardanger en lørdag eller søndag. Begge klubbene synes interessert i det. Kanskje vi kan få Nore Neset med her og?

Gausel Bordtennisklubb er nettopp blitt stiftet. Klubben holder til i Stavanger.

Det er nå totalt registrert 27 klubber i Hordaland. Det ble bestemt at Odd skal ta kontakt med Lye Idrettslag, Nore Neset og Gausel for å høre om det er noe vi kan gjøre for å få en bedre aktivitet i disse klubbene.

Det er begrenset hva styret i Regionen kan gjøre. Om det er klubber/ personer som kan være villig til å bidra / være mentor for nye klubber så fint om disse melder fra til Odd. Regionen har midler som kan brukes her.

6 Regionsturnering
Det er tatt initiativ for å få i gang regionsturnering igjen. Initiativet kommer fra Trøndelag. Det ble bestemt at Thomas følger opp dette og i første omgang tar han kontakt med Jørn Wilhelmsen for en prat.
Opplegget for turneringen er at det skal finne sted i Trondheim enten 22. / 23. april eller 17. /18. juni og at deltagerne skal overnatte i hallen.
Om vi stiller lag så er Tea kanskje en aktuell kandidat for å være reiseleder/ lagleder her.

7 Treningssamlinger – regionale / lokale
Mulig regional samling i Figgjo søndag 24. april se under pkt. 4

8 Informasjon – Region Vest hjemmeside
Siden brukes mye mer enn tidligere. Alle klubber bes sende inn påmeldinger, resultater, referater eller annet som kan publiseres til Kristian.

9 Oppfølging av forslag fra Regionstinget fra Stord, Hardanger og Laksevåg
Forslagene som ble levert tinget ble gjennomgått. Konklusjonen er at noe følges opp.

10 Diverse
Ingen flere poster ble tatt opp.

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO Amedia AS VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV