Bordtennis / Regioner / Region Vest / Nyheter / KM vert arrangert på Stord 17.12.22
Primus motor for Stord BTK, Atle Irgens inviterar til KM på Stord. Her ser me han saman med president Ibenfeldt og Henning Pedersen (Figgjo) ifm. tildeling av "Årets Ildsjel" frå NBTF.
Foto: K.Magnussen
Primus motor for Stord BTK, Atle Irgens inviterar til KM på Stord. Her ser me han saman med president Ibenfeldt og Henning Pedersen (Figgjo) ifm. tildeling av "Årets Ildsjel" frå NBTF. Foto: K.Magnussen

KM vert arrangert på Stord 17.12.22

Stord Bordtennisklubb har med dette gleda av å be inn til årets kretsmeisterskap(KM). Stevnet vert avvikla laurdag 17. desember i gamlehallen i Stord Idrettspark.

Klasseinndeling laurdag 17. desember
Bolk 1 kl. 11.00
Nybyrjarklasse kr 100,-

Bolk 1 kl. 11.30
Herrar dobbel kr 160,-
Gutar dobbel kr 120,-

Bolk 2 ca. kl.12.30
Herrar åpen kr 160,-
Herrar E kr 160,-
Damer åpen kr 160,-
Herrar junior kr 130,-
Gutar 13 år kr 100,-

Bolk 3 ca. 15.00
Herrar D kr 160,-
Herrar F kr 160,-
Gutar 11 år kr 100,-
Gutar 15 år kr 100,-
Jenter 15 år kr 100,-

Tilleggsklasse er Para Open som vert spelt innimellom kr 160,- (spelarar i denne klassen kan spela denne som ekstra klasse)

Spelarane kan delta i ein klasse pr. bolk.
I kvar klasse er det inkludert kr 10,- i «stevne 10 aren» Denne er innført av NBTF, og pengane skal gå til tiltak i regionen.

Klassar med færre enn 4 deltakarar kan bli strokne.
I nybyrjarklassen blir spelarane inndelt i aldersgrupper etter påmelding, forutan A sluttspel blir det B sluttspel for dei som kun deltek i nybyrjar sluttspel.
4-manns puljer i alle klassar. Best av 5 sett i alle klassar.

NB ! Det er tillatt for klubbar utanfor kretsen å delta i dei uoffisielle klassane, det vil sei nybyrjar, herrar D, herrar E, herrar F

Påmelding innan 9. desember til: atle.irgens@sklbb.no

Premiering:
Medaljar i alle offisielle KM klassar
Pokalar i nybyrjarklassane, herrar D, herrar E, herrar F.
Startkontingent: Det vert sendt ut faktura etter stevnet.

Turneringa er underlagt NBTF sitt konkurransereglement
NIF sine dopingsbestemmelsar gjeld for alle deltakarar
Alle som er fødd i 2010 eller før må ha betalt lisens til NBTF. Dei som kun spelar nybyrjarklassen treng ikkje løysa lisens.

Ballar: Stiga XXX plastballar
Bord: Butterfly, Yasaka, Stiga

Stevneleiing Arve Skogen, Kristian Magnussen og Atle Irgens
Overdomar Jan Erik Støldal

Styrkeseeding i alle klassar etter gjeldande reglar

Det vert kiosk med salg av mat og drikke

Eventuelle opplysningar: Atle Irgens 99725051 eller mail: atle.irgens@sklbb.no

Me håpar på god deltaking frå dykkar klubb, og ønskjer alle vel møtt til årets KM.

Med sportsleg helsing
Stord BTK
Atle Irgens (s.)

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping