Bordtennis / Regioner / Region Nord / Nyheter / ÅRSMØTE/REGIONTING (DIGITALT) I NORGES BORDTENNISFORBUND REGION NORD - TIRSDAG 31.AUGUST 2021 KL.18.00
NBTF LOGO 2020.jpg

ÅRSMØTE/REGIONTING (DIGITALT) I NORGES BORDTENNISFORBUND REGION NORD - TIRSDAG 31.AUGUST 2021 KL.18.00

Koronapandemien har skapt mange utfordringer - også for oss i bordtennisen. Da pandemien nådde oss i Norge den første halvdelen av mars 2020, så innførte regjeringen de strengeste og også de mest omfattende tiltakene i Norge noensinne. Fortsatt er pandemien noe vi må forholde oss til - også når gjenåpningen nå går sakte fremover...

Etter avtale med forbundet, så får vi også dette året avvikle vårt årsmøte/regionting senere enn vanlig...

 

Det innkalles herved til årsmøte/regionting (digitalt) tirsdag 31.august 2021 kl.18.00 

 

SAKSLISTE

 1. Åpning av årsmøtet/regiontinget
 2. Godkjenne de stemmeberettigede
 3. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
 4. Velge dirigent, referent, og to representanter til å underskrive årsmøte/tingreferatet
 5. Behandle og godkjenne Region Nord sin årsberetning for 2020
 6. Behandle og godkjenne Region Nord sitt regnskap for 2020 i revidert stand
 7. Behandle innkomne saker
 8. Retningslinjer for Region Nord sin videre drift
 9. Vedta Region Nord sitt budsjett for 2021
 10. Valg av nytt styre, revisorer/kontrollkomite og valgkomité
 11. Avslutning av møtet

 

NB! Innkomne saker må være oss i hende (jit.imp@online.no) senest innen tirsdag 10.august. 

 

Endelig saksliste, regler for hvem som kan delta, påmeldingsinfo ift digitalt møte og saksdokumenter m.m vil foreligge og distribueres, så snart det lar seg gjøre.

 

Velkommen til årsmøtet/regiontinget!

 

 

 

 

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping