Bordtennis / Nyheter / 2023 / Viktig informasjon om den nasjonale lagserien for sesongen 2023-2024
Foto: Brage Titlestad, NBTF
Foto: Brage Titlestad, NBTF

Viktig informasjon om den nasjonale lagserien for sesongen 2023-2024

Vi nærmer oss starten på årets seriespill, og i den forbindelse ønsker vi å dele viktig informasjon med klubbene.

Gjennomføring av kamper:

Det er klubbene som står som arrangør og som er ansvarlige for gjennomføringen av kampene. Se mer informasjon om seriespill på Seriespill (bordtennis.no).

Innbydelse til kampene:

Arrangøren sender ut innbydelser i samsvar med Kapittel 3 – Lagserien, punkt 3.8, se 3.8 - Innbydelse (bordtennis.no)

Rapportering av kampresultater til serieansvarlig:

 • Arrangør sender kampskjemaer umiddelbart etter at kampen er avsluttet, enten via e-post eller mobil, til seriekontakt. Seriekontakter (bordtennis.no)
 • Det er ulik praksis for innlegging av resultater fra seriespillet. Noen arrangører skanner og sender kampskjemaer på e-post til serieansvarlig for innlegging, mens andre har tilgang til å legge resultatene inn selv rolpau.com/webAdministrasjon/Default.asp
 • For å sikre rask og korrekt innlegging av resultater, anbefales det at arrangøren legger inn resultatene selv etter at lagkampene og/eller enkeltkampene er ferdigspilt. Dette sparer arbeidet med skanning eller bildeopplastning av kampskjemaer og reduserer risikoen for feil.
 • Vi ber om at dere sjekker muligheten for selv å legge inn resultater før serierunden, og gi beskjed dersom dere kan gjøre dette selv eller må sende skjemaet på e-post. Ta gjerne kontakt hvis det er spørsmål knyttet til oppgaven med innleggingen.

Lisenser:

Vi ber den ansvarlige laglederen forsikre seg om at alle spillerne har betalt lisensen. Du finner mer informasjon om lisenser og forsikringer på bordtennis.no, se Lisens og forsikringer (bordtennis.no)

Flytting av kamper:

Eventuelle henvendelser angående flytting av kamper skal gjøres skriftlig til NBTF ved Administrasjonskonsulent Ghassan Chaer: ghassan.chaer@bordtennis.no .

Overdommere og dommere:

 • NBTF vil oppnevne overdommere og borddommere til alle seriekamper i STIGA – LIGAEN Damer og STIGA-LIGAEN Herrer.
 • I 1. og 2. divisjon vil NBTF også oppnevne overdommere og borddommere (regionsdommere) til hvert bord (hver kamp).
 • NBTF, ved regionens dommerkontakter, vil ta kontakt med arrangørklubbene i god tid før samlerundene for å kartlegge hvor mange regionsdommere man kan stille fra egen klubb. Deretter vil de fylle opp med andre regionsdommere fra klubber i nærheten.

Viktig informasjon:

 • Overdommeren representerer NBTF under arrangementet og skal sørge for at arrangørklubbene følger gjeldende regler og retningslinjer.
 • Regionsdommere vil være tilgjengelige for overdommeren, som også vil gi råd og veiledning.
 • Arrangører for samlerunder vil motta 1500 kr per dag eller 3000 kr per helg som en del av utgiftsfordelingen for å dekke bord, hall, baller, osv.
 • Arrangøren skal etter endt seriekamp betale overdommer- og borddommerhonorarer, samt reise- og diettpenger for overdommere (100 kr/dag i diettpenger) til alle som er oppnevnt av NBTF. Borddommerhonorar for regionsdommere er 100 kr per dag (50 kr per lagkamp). dommerregning.xlsx (live.com)
 • Arrangøren kan avtale honorarer med dommere som ikke er oppnevnt eller nominert av NBTF.

Utgiftsfordeling:

 • All informasjon om utgiftsfordeling finner dere i Excel-arket "Aktuelle info for seriespill," som inneholder oversikt over reglene, et samleark for alle serierunder, og individuelle ark for hver samlerunde. Aktuelle info for seriespill (bordtennis.no)

Manual STIGA-LIGAEN (eliteserien):

NBTF har utarbeidet en manual for STIGA-LIGAEN for å forbedre forholdene for spillere, publikum, dommere og presse under eliteseriekampene. Manual-stiga-ligaen-damer-sesongen-2023-2024.pdf og Manual-stiga--ligaen-herrer-sesongen-2023-2024.pdf

Seriereglementet:

Vi oppfordrer klubbene til å sette seg grundig inn i seriereglementet som finnes i Kapittel 3 – Lagserien på bordtennis.no. Kap 3 – Lagserien (bordtennis.no)

Kontaktpersoner:

Det finnes en liste over kontaktpersoner på bordtennis.no under Klubb-kontakter. Klubb-kontakter (bordtennis.no)

Premiering:

 • De tre best plasserte lagene vil motta premier.
 • I STIGA-LIGAEN for Damer og Herrer er det også pengepremier.

Kampskjemaer:

Kampskjemaer finner du på bordtennis.no i filene lagkamp-protokoll.pdf (bordtennis.no) og lagkamp-protokoll-damer.pdf (bordtennis.no)

Serieavgift:

NBTF har sendt ut fakturaer for serieavgiften, som må være betalt før seriestart. Se nedenfor for avgiftene:

STIGA-LIGAEN Damer og Herrer:          kr 6.000,-

 1. divisjon:                                             kr 5.000,-
 2. divisjon:                                             kr 4.000,-
 3. divisjon:                                             kr 3.000,-

Årets lagspiller:

Kåringen av årets lagspiller vil bli annonsert på NBTFs hjemmesider, og en oversikt vil bli lagt ut etter hver runde.

Presentasjon av klubbene:

NBTF har utarbeidet en presentasjon av alle klubbene som deltar i den nasjonale lagserien. Dere finner mer informasjon i Serielagpresentasjonen på bordtennis.no. Serielagpresentasjon (bordtennis.no)

Klubbprogram:

Vi oppfordrer klubbene til å lage et serieprogram, som er en flott måte å presentere klubben på og som også kan generere inntekter.

Nyhetside og aktuell informasjon for seriespill:

NBTF har opprettet en nyhetside for seriespill på bordtennis.no. Dere kan også finne aktuell informasjon i dokumentet "Aktuelle info for seriespill."  Seriespill (bordtennis.no) og Aktuelle info for seriespill (bordtennis.no)

NBTFs skribenter og fotografer:

NBTF har en oversikt over skribenter og fotografer som dekker alle seriespill. De publiserer artikler som inkluderer forhåndsstoff, historier, humoristiske hendelser og mye annet.

Ved eventuelle spørsmål eller uklarheter, vennligst kontakt serieansvarlig Ghassan Chaer på ghassan.chaer@bordtennis.no  eller på mobil 92047377.

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO Amedia AS VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping