Bordtennis / Lisens og forsikringer
lisens6.jpg

Lisens og forsikringer

Spillerlisens skal være løst av alle spillere som deltar i approbasjonspliktige turneringer eller seriespill, med unntak av Drive-in turneringer (DI).

Lisens skal kjøpes her


Når du betaler din spillerlisens og registrerer deg som spiller så vil personopplysninger (navn, e-mail, kjønn, fødselsdato, klassetilhørighet) registreres og oppbevares i NIF/NBTFs dataregister. 

VIKTIG ! I tillegg til å betale lisens for nye spillere, må man melde spilleren med fødselsdato inn til ranking@bordtennis.no slik at NBTF skal kunne administrere rankingsystemet, «OnLine Ranking»».

Barn som tilhører klasse Gutter/Jenter 11 år og yngre skal ikke løse lisens.
De er dekket via Norges Idrettsforbunds barneidrettsforsikringsavtale.
Mer info om NIF sin barneidrettsforsikring finner man her: NIF idrettsforsikring Barn

Lisenssatser for sesongen 2023/2024 (Satsene er inkludert forsikringspremie)

Veteran, senior og eldre junior: kr 600,-
Junior: kr 550,-
Gutter/Jenter: kr 500,-

«Startlisensen»
Engangs lisens ble innført fra sesongen 2016-2017. Det rette begrepet vil være å kalle det «Startlisens» for 1 stevne.

Gutter/Jenter: kr 250,-
Junior: kr 300,-
Veteran, senior og eldre junior: kr 350,-

«Startlisensen» vil ikke inneholde forsikring.

 

For medlemmer:
Medlemmer skal kjøpe lisens her

For klubbene:
Vi gjør oppmerksom på at det er klubbenes ansvar å ajourholde sine lister med spillere og sørge for at spillere løser lisens. Dette kan gjøres her...
Klubbene logger seg inn på denne siden og velger "lisens ".
Klubbens registrerte spillere blir så tilgjengelige på skjermen.
Mangler eller feil i denne klubbdatabasen kan da rettes.

VIKTIG ! I tillegg til å betale lisens for nye spillere, må man melde spilleren inn til ranking@bordtennis.no slik at NBTF skal kunne administrere rankingsystemet, «OnLine Ranking»».

Tilgangskontroll:
Alle bordtennisklubber har fått tilsendt et informasjon hvordan man tar i bruk "Sportsadmin". Har man imidlertid mistet denne informasjonen ta da kontakt med:

Support og Medlemsservice:

https://www.idrettsforbundet.no/digital/support/

På MIN IDRETT kan du:
- Endre din personlige informasjon (eks. adresseendringer hvis du flytter)
- Se hvilke funksjoner og verv som er registrert på deg.
- Betale for dine lisenser og skrive ut lisenskort
- Melde deg på og betale kurs     
- Registrere din familie og gjøre de samme operasjonene for hele familien. 

Det er viktig at lisensansvarlig i klubben sørge for at spillere har betalt lisens.

Her finner dere gjeldende forsikringsvilkår for spillerlisensen:

Norges Bordtennisforbund 2024vilkår.pdf

Her finner dere informasjon hvordan dere går fram for å melde en skade.
NB! Ved akutte skader - ta kontakt med Legevakta.

Gjensidige Forsikring
NBTF benytter Gjensidige Forsikring ifm med vår spillerlisensordning.
Her finner dere hva som ligger i vilkårene for denne forsikringen:


Skader skal altså meldes til Gjensidige - Skademeldingsskjema:
https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/idrettsforsikring


Kontakt Gjensidige Idrettsforsikring:
Gjensidige Idrettsforsikring, telefon 98 70 11 15, for bistand til bestilling av behandling/utredning

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping