Bordtennis / Lisens og forsikringer
lisens6.jpg

Lisens og forsikringer

Spillerlisens skal være løst av alle spillere som deltar i approbasjonspliktige turneringer eller seriespill, med unntak av Drive-in turneringer (DI).

Når du betaler din spillerlisens og registrerer deg som spiller så vil personopplysninger (navn, e-mail, kjønn, fødselsdato, klassetilhørighet) registreres og oppbevares i NIF/NBTFs dataregister (SportsAdmin). 

VIKTIG ! I tillegg til å betale lisens for nye spillere, må man melde spilleren med fødselsdato inn til ranking@bordtennis.no slik at NBTF skal kunne administrere rankingsystemet, «OnLine Ranking»».

Barn som tilhører klasse Gutter/Jenter 11 år og yngre skal ikke løse lisens.
De er dekket via Norges Idrettsforbunds barneidrettsforsikringsavtale.
Mer info om NIF sin barneidrettsforsikring finner man her: NIF idrettsforsikring Barn

Lisenssatser for sesongen 2023/2024 (Satsene er inkludert forsikringspremie)

Veteran, senior og eldre junior: kr 500,-
Junior: kr 450,-
Gutter/Jenter: kr 400,-

«Startlisensen»
Engangs lisens ble innført fra sesongen 2016-2017. Det rette begrepet vil være å kalle det «Startlisens» for 1 stevne.

Gutter/Jenter: kr 150,-
Junior: kr 200,-
Veteran, senior og eldre junior: kr 250,-

«Startlisensen» vil ikke inneholde forsikring.

Hvis noen etter å ha betalt engangslisens ønsker å spille hele sesongen så kan de bare betale det som da mangler på full betaling, så vil de automatisk bli oppgradert til en fullverdig lisens.

Vi gjør oppmerksom på at det er klubbenes ansvar å ajourholde sine lister med spillere og sørge for at spillere løser lisens. Dette kan gjøres via klubbens tilgang i Sportsadmin.

Klubbene logger seg inn på denne siden og velger "lisens ".
Klubbens registrerte spillere blir så tilgjengelige på skjermen.
Mangler eller feil i denne klubbdatabasen kan da rettes.

VIKTIG ! I tillegg til å betale lisens for nye spillere, må man melde spilleren inn til ranking@bordtennis.no slik at NBTF skal kunne administrere rankingsystemet, «OnLine Ranking»».


Tilgangskontroll
Alle bordtennisklubber har fått tilsendt et informasjon hvordan man tar i bruk "Sportsadmin". Har man imidlertid mistet denne informasjonen ta da kontakt med:

Support Klubben Online og Medlemsservice:
Tlf:03615 (0800-2000 alle hverdager)
eller klubbsupport@idrettsforbundet.no

Bli mer kjent med Sportsadmin her:
http://www.youtube.com/user/nifsupport
https://itinfo.nif.no/SportsAdmin_Brukerveiledninger
https://itinfo.nif.no/Min_idrett

VIKTIG: Alle som løste lisens i fjor blir overført til ny sesong og vises dermed i lisenslisten. Spillere som ikke står på listen må lastes inn fra medlemslistene - trykk "ny utøver".

Klubbene kan i løsningen aktivt kan gå inn og sjekke at informasjonen (adresse, lisenstype osv.) på den enkelte spilleren er korrekt og at han fremdeles er aktiv.

Hvis så er gjort kan man velge fakturamåte:
• Manuelt valg for print skjermutskrift.
• Lisensutskrift tilsendt pr. mail til spilleren

Merk: Det er ikke mulig å få tilsendt faktura gjennom tradisjonell post.

Spilleren er lisensiert når den tilsendte e - postmeldingen/forhåndsvisningstrykket er betalt. Ta vare på kvitteringen!

En egen veiledning for hvordan dere navigerer innen databasen finner dere i over under "Bli mer kjent med Sportsadmin".

Vi ber om at spillere som ikke har mottatt krav om lisens, og som må betale forsikringen innen kort tid, tar kontakt med sin klubb for å få opplyst sitt KID-nummer før betaling finner sted.

Ved all betaling av lisens via nettbank må KID-nummeret være påført.
Husk at gamle KID-numre fra tidligere sesonger ikk ekan benyttes.
Kontonummer for lisensbetalingen er 1813 55 56145

Lisens gjennom min idrett

Nå kan du betale lisens og kontingent på nettet i løpet av få minutter. NIF har utviklet verktøy som gjør registrering og betaling enkelt for både ledelse og medlemmer på klubbnivå.

Min idrett er en nettjeneste som er koblet opp mot NIFs medlemsdatabase og som gjør det enkelt å utføre en rekke handlinger for klubbenes ledelse og enkeltmedlemmer

På MIN IDRETT kan du:
- Endre din personlige informasjon (eks. adresseendringer hvis du flytter)
- Se hvilke funksjoner og verv som er registrert på deg.
- Betale for dine lisenser og skrive ut lisenskort
- Melde deg på og betale kurs
- Melde deg på og betale arrangementer / konkurranser     
- Registrere din familie og gjøre de samme operasjonene for hele familien. 


Stadig flere klubber bruker tjenesten til å sende ut lisens, og til betaling av medlemskontingent.

Når et medlem er registrert av klubben, mottar den enkelte et epostvarsel om at lisens ligger til betaling.

Når et medlem registreres av klubb, opprettes en bruker automatisk.

Medlemmet logger seg på og klikker seg inn på fanen «lisenser».

Hvis klubben har registrert lisens, skal den vises som «aktiv lisens» i menyen. Medlemmet klikker seg inn på aktiv lisens og betalingsinformasjonen kommer opp. Via et par tastetrykk, skal betalingen være gjennomført.

Når medlemmet er registrert av klubben gjennom klubbadmin og alt er klart til betaling av medlemskontingent, går en epost automatisk ut til medlemmet med varsel. Medlemmet kan da logge inn i min idrett og betale kravet som da ligger i handlekurven. 

Det er viktig at ansvarlige i klubben gjør jobben med å registrere alle som skal ha lisens og fyller ut riktige opplysninger hvis operasjonene skal flyte optimalt. Videre må alle klubbens medlemmer bli informert om mulighetene som ligger i Min idrett.

Har du problem med innlogging, duplikat etc, ta kontakt med din klubb eller NIF IT support på telefon 03615 eller epost minidrett@idrettsforbundet.no

NBTF oppfordrer alle klubber og medlemmer til å ta denne tjenesten i bruk for å gjøre klubbhverdagen enklere for alle parter.

Her finner dere gjeldende forsikringsvilkår for spillerlisensen:

Norges Bordtennisforbund 2024vilkår.pdf

Her finner dere informasjon hvordan dere går fram for å melde en skade.
NB! Ved akutte skader - ta kontakt med Legevakta.

Gjensidige Forsikring
NBTF benytter Gjensidige Forsikring ifm med vår spillerlisensordning.
Her finner dere hva som ligger i vilkårene for denne forsikringen:


Skader skal altså meldes til Gjensidige - Skademeldingsskjema:
https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/idrettsforsikring


Kontakt Gjensidige Idrettsforsikring:
Gjensidige Idrettsforsikring, telefon 98 70 11 15, for bistand til bestilling av behandling/utredning

Nå kan du betale lisens og kontingent på nettet i løpet av få minutter. NIF har utviklet verktøy som gjør registrering og betaling enkelt for både ledelse og medlemmer på klubbnivå.

VIKTIG ! I tillegg til å betale lisens for nye spillere, må man melde spilleren med fødselsdato inn til ranking@bordtennis.no


Min idrett er en nettjeneste som er koblet opp mot NIFs medlemsdatabase og som gjør det enkelt å utføre en rekke handlinger for klubbenes ledelse og enkeltmedlemmer

På MIN IDRETT kan du:
- Endre din personlige informasjon (eks. adresseendringer hvis du flytter)
- Se hvilke funksjoner og verv som er registrert på deg.
- Betale for dine lisenser og skrive ut lisenskort
- Melde deg på og betale kurs
- Melde deg på og betale arrangementer / konkurranser     
- Registrere din familie og gjøre de samme operasjonene for hele familien. 


Stadig flere klubber bruker tjenesten til å sende ut lisens, og til betaling av medlemskontingent.

Når et medlem er registrert av klubben, mottar den enkelte et epostvarsel om at lisens ligger til betaling.

Når et medlem registreres av klubb, opprettes en bruker automatisk.

Medlemmet logger seg på og klikker seg inn på fanen «lisenser».

Hvis klubben har registrert lisens, skal den vises som «aktiv lisens» i menyen. Medlemmet klikker seg inn på aktiv lisens og betalingsinformasjonen kommer opp. Via et par tastetrykk, skal betalingen være gjennomført.

Når medlemmet er registrert av klubben gjennom klubbadmin og alt er klart til betaling av medlemskontingent, går en epost automatisk ut til medlemmet med varsel. Medlemmet kan da logge inn i min idrett og betale kravet som da ligger i handlekurven. 

Det er viktig at ansvarlige i klubben gjør jobben med å registrere alle som skal ha lisens og fyller ut riktige opplysninger hvis operasjonene skal flyte optimalt. Videre må alle klubbens medlemmer bli informert om mulighetene som ligger i Min idrett.

Har du problem med innlogging, duplikat etc, ta kontakt med din klubb eller NIF IT support på telefon 03615 eller epost minidrett@idrettsforbundet.no

NBTF oppfordrer alle klubber og medlemmer til å ta denne tjenesten i bruk for å gjøre klubbhverdagen enklere for alle parter.

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO Amedia AS VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping