Bordtennis / Nyheter / 2023 / Søk om midler til breddeprosjekter i 2023
Bordtennisskole i Skien.jpg

Søk om midler til breddeprosjekter i 2023

NBTF ønsker å støtte klubber/regioner som ønsker å gjennomføre gode breddeprosjekter i 2023. Vi har mulighet til å dele ut 500 000 kr. og av disse er 200 000 kr. øremerket til jentesatsing. Klubber og regioner kan søke om inntil 100 000 kr, og vårt utgangspunkt er å gi støtte til 3-6 prosjekter.

Søknadsfristen er 15. mai og midlene vil bli tildelt før sommeren.

Vi vil støtte prosjekter som har som formål både å rekruttere og/eller ? beholde utøvere og trenere. Vi oppfordrer til å se på muligheter for samarbeidsprosjekter mellom klubbene.

Se også denne utlysningen: Søk om midler til utvikling av jenter som trenere og ledere (bordtennis.no)

Eksempler på prosjekter vi kan støtte:

  • Jenterekruttering eller annen jentesatsing, for eksempel få flere jenter som utøvere eller som trenere/unge ledere
  • Generelle rekrutteringstiltak
  • Skoleturneringer
  • Naboklubb/samarbeidsprosjekter for å bedre rekruttering
  • Pararekruttering

Hva må søknaden inneholde

  • En konkret prosjektbeskrivelse og plan for gjennomføring
  • Mål – hva skal prosjektet føre til
  • Enkelt budsjett

Søknadsfrist 15. mai

Søknadene sendes til martegrutle.aasebo@bordtennis.no

Prosjektet varer ut 2023 og sluttrapport sendes senest 1. desember. Vi vil ikke gi tilsagn om støtte for mer enn ut året denne gangen, og dersom noen ser for seg langvarige prosjekter må det søkes på eventuelle nye utlysninger i 2024.

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping