Bordtennis / Nyheter / 2023 / Søk om midler til utvikling av jenter som trenere og ledere
Aida Marte coaching.jpg

Søk om midler til utvikling av jenter som trenere og ledere

I tillegg til bredde-midlene som er lyst ut ønsker NBTF i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB å lyse ut midler til rekruttering og utvikling av kvinnelige trenere og ledere under 25 år. Vi ønsker at norsk bordtennis skal utvikle flere jenter som trenere og ledere og ser frem til å kunne bidra til at klubbene kan jobbe med dette.

Vi har mulighet til å dele ut 100 000 kr. til dette formålet i tillegg til de utlyste breddemidlene. Søk om midler til breddeprosjekter i 2023 (bordtennis.no)

Søknadsfristen er 15. mai og midlene vil bli tildelt før sommeren.

Vi vil støtte 2-4 prosjekter som har til formål å rekruttere og utvikle unge kvinnelige trenere og ledere under 25 år. 

Hva må søknaden inneholde

  • En konkret prosjektbeskrivelse og plan for gjennomføring
  • Mål – hva skal prosjektet føre til
  • Enkelt budsjett

Søknadsfrist 15. mai

Søknadene sendes til martegrutle.aasebo@bordtennis.no

Prosjektet varer ut 2023 og sluttrapport sendes senest 1. desember. Vi vil ikke gi tilsagn om støtte for mer enn ut året denne gangen, og dersom noen ser for seg langvarige prosjekter må det søkes på eventuelle nye utlysninger i 2024.

 

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping