Foto: Marte Grutle Aasebø
Foto: Marte Grutle Aasebø

Tildeling av post 3-midler

Bordtennisforbundet lyste i vår ut midler der klubbene kunne søke om gode rekrutteringsprosjekter. Formålet med utlysningen var å støtte prosjekter som kunne føre til flere medlemmer og flere lisenser. Det ble etter søknad fra klubbene delt ut 475 000 i 2022. Foreløpig er 75 % av beløpet delt ut, de resterende midlene deles ut etter rapport fra klubbene.

Disse klubbene fikk tildelt midler etter utlysning våren 2022: 

Klubb Tildelt beløp Prosjekt 
Lauga bordtennis 30 000 Rekruttering og bordtennisskole
Tingvoll 10 000 Sommerleir
B-72  75 000 Rekruttering gjennom skolebesøk/skoleturnering 
Bergen PIL 50 000 Rekruttering gjennom skolebesøk
Fornebu BTK 50 000 Rekruttering gjennom åpen hall/drop in trening
Oslo BTK 75 000 Rekruttering med fokus på jenter
Larvik btk  40 000 Skolebesøk, bordtennis for skoleklasser
Skien BTK 45 000 Skolebesøk, rekruttering, jenterekruttering
Stord BTK  100 000 Rekruttering og oppfølging av nye spillere 

 

Utlysningen våren 2022: Søk om midler til rekrutteringsprosjekter i 2022 (bordtennis.no)

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping