Foto: Marte Grutle Aasebø
Foto: Marte Grutle Aasebø

Søk om midler til rekrutteringsprosjekter i 2022

Breddekomiteen i Bordtennisforbundet ønsker å jobbe sammen med klubbene for å bli flere bordtennisspillere slik at det synliggjøres både i klubbenes interne aktivitet og ved økt deltakelse på turneringer i 2022.

NBTF gir derfor klubbene mulighet til å søke om økonomisk støtte til gjennomføring av gode rekrutteringsprosjekter i 2022. NBTF kan støtte prosjekter med inntil kr. 100 000 per søknad. Vi har ikke mulighet til å støtte alle som søker, og vi vil prioritere de prosjektene som vi mener kan gi reell medlemsvekst, økt aktivitet og som har potensiale for å gi klubben et varig løft. Dersom det skal gjennomføres tiltak spesifikt rettet mot parautøvere ber vi om at dette presiseres i søknaden.  

Søknaden må inneholde:  

  • Prosjektbeskrivelse 
  • Fremdriftsplan 
  • Hvordan resultatet i prosjektet skal måles (gjerne konkrete medlems- eller lisensmål)
  • Hvorfor prosjektet skal prioriteres 

Søknaden sendes til: martegrutle.aasebo@bordtennis.no  

Vi vi ha løpende gjennomgang av søknader, men siste søknadsfrist er 1. april 2022 

 

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO Amedia AS VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV