Foto: Brage Titlestad
Foto: Brage Titlestad

Approbasjon av turneringer sesongen 2022-2023

Vedlagt finner dere skjemaer for søknad om approbasjon av turneringer for neste sesong. Approbering skjer iht Konkurransereglementet pkt 2.2.1. Vi presiserer at det er kun approberte stevner/ turneringer som kan registreres på Online Ranking.

Terminlisten som følger vedlagt viser datoer som allerede er fastlagt for NM, STIGA Norgescup, STIGA Norgescupfinale, seriespill og en del breddearrangementer. Videre er de fleste internasjonale mesterskap også med, men lokale arrangører behøver selvfølgelig ikke ta hensyn til disse i sin planlegging.

Hvis dere ønsker å søke om et NM/SNC/SNCF skal dere sende inn eget skjema for dette. I tillegg må dere vedlegge en nærmere spesifikasjon av teknisk gjennomføring av arrangementet. Denne informasjonen skal bl.a. inneholder informasjon om navn på hall, hallens størrelse (m x m), lysstyrke (lux), tribunekapasitet, kafeteria og tilgjengelighet for Para utøvere.

Vi ønsker å oppdatere vårt” hallkartotek” med oversikt over alle godkjente spillesteder for stevner og seriespill. Vennligst send i vedlagte skjema. Det forventes at treningsprogrammet, TT-Coordinator, benyttes ved alle stevner som skal registreres i Online Ranking. Stevnearrangementkurs vil bli arrangert regionalt etter behov.

Vi oppfordrer alle arrangører til å sende inn en stevnerapport til NBTF. Dette er en kombinert aktivitetsrapport for stevnet og for gjennomført stevnearrangementkurs. https://bordtennis.no/utover/dommer/stevnerapport/

Vedlagt følger Hovedterminliste, Arrangementsmanual for Nasjonale stevner og Hallkarotek.

Vi ønsker samtidig å informere om at arrangører av NM/SNC/SNCF får følgende positive bidrag fra NBTF:

  1. NM-arrangører får gratis NM-medaljer til mesterskapets offisielle klasser.
  2. NM og SNCF-arrangører får gratis en eske Stiga baller (100 baller)
  3. NM og SNCF streamers på Direktesport -TV. (ikke NM for veteraner)
  4. SNCF-arrangør får pengepremier (ca. kr. 47.000.-) og pokaler til yngre klasser.
  5. SNC-arrangør får støtte til pengepremier (kr. 10.000.-)
  6. NBTF v/dommerkomiteen oppnevner overdommere/ass. overdommere og Teknisk delegert.
  7. NBTF tilbys gratis Stevnearrangementkurs og dommerkurs.
  8. Alle arrangører får kjøpt rabattert utstyr fra STIGA gjennom Idrettsbutikken og TTEX.
  9. Alle arrangører får kjøpt rabattert premier fra CARA AS https://www.cara.no/ (Alle bør kjøpe fra CARA AS)
  10. Alle arrangører får kjøpt rabattert arr. bekledning fra VT-Profilering https://nbt.ourwear.shop/Products/

Stevnetier’n

Som kjent så skal alle stevnearrangører, av approberte stevner, betale inn kr 10,- pr start, kalt «Stevnetier’n». Det totale beløp som tas inn på dette gjennom sesongen blir delt i fem like store beløp og betalt ut til regionene.

Søknader sendes innen 10. april 2022 til: ghassan.chaer@bordtennis.no.

Søknad approbertestevner 2022-2023.pdf

Hovedterminliste sesongen 2022-2023.pdf

MANUAL ARRANGEMENT 2022-2023.pdf

Hallkartotek.xlsx

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping