Bordtennis / Utøver / Dommere / Rapport for konkurranser – og Stevnearrangementskurs

Rapport for konkurranser – og Stevnearrangementskurs

Rapport for konkurranser – og Stevnearrangementkurs

For alle arrangører av stevner innebærer dette læring i tre faser:

Planlegging, gjennomføring og etterarbeid der målet er at deltakerne skal tilegne seg kunnskap til å gjennomføre stevner på lokalt og regionalt nivå. Dette er det dere faktisk gjør når dere arrangerer et stevne. Stevnet er et viktig kompetansehevingstiltak for deltakerne, og vi og NIF, vil gjerne at slik aktivitet rapporteres.

Deltakere: Deltakerne på stevnearrangementskurset er de som inngår i organisasjonskomiteen/staben for arrangementet. Første gang dere rapporterer så oppgir dere navnet på alle som er med i denne arrangementsprosessen. Når dere arrangerer samme arrangement neste år så oppgir dere bare navnet på de som er nye (og ikke var med og arrangere forrige gang). Det er viktig at dere rekrutterer nye personer hvert år, og kanskje spesielt ungdom.

Antall timer: Vi vet at det er mange timer med forberedelser og gjennomføring av et arrangement. Vi har imidlertid begrenset antall timer som rapporteres til NIF til 4 timer forberedelser/etterarbeid (teori) og 4 timer gjennomføring (praksis).

Litteratur: Arrangementsmanual for Nasjonale stevner/Norges Cup og NM (følger vedlagt).

 

 

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping