Bordtennis / Regioner / Region Øst / Nyheter / Årsmøtet i NBTF Region Øst
RegionOst.jpg

Årsmøtet i NBTF Region Øst

NBTF Region Øst avholdt årsmøte tirsdag 14. juni. Seks av regionens klubber var representert på årsmøtet. Det vises til vedlagte innkalling til årsmøtet, den signerte protokoll fra årsmøtet, den signerte årsberetningen for 2021 - 2022, det signerte regnskapet for 2021, det signerte budsjettet for 2022 og 2023, samt den signerte rapporten fra kontrollutvalgets leder.
STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO Amedia AS VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV