Trener 2

Trener 2

Hovedmål

  • Ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø
  • Ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen

Fokusområder
Deltaker- og utviklingsfokus.

Mål

  • Målsettningen for kurset er er å utdanne trenere som skal arbeide mer rettet mot viderekommende og turneringsspillere.

Varighet

75 timer (1 undervisningstime = 45 minutter) + 75 timer praksis i klubb

64 timer er undervisning med kurslærer (teori og praksis)

9 timer er selvstudium i form av 13 timer e-læringsprogram og 4 timers oppgave som legges frem på kursets siste dag

2 timer er praktisk/muntlig eksam

75 timer praksis i klubb                                                                                      

Innhold

Kurset inneholder både bordtennisspesifikke og idrettsspesifikke temaer

9 timer E-læring NIF

  • Aldersrelatert trening 2 – 4 timer
  • Idrettsnæring modul 2 - 2 timer (del 1 også hvis man ikke har det)
  • Ren utøver 3 timer
  • Alt fra trener 1 hvis man ikke hard det.

Du finner alle e-lærings modullene her:

https://www.idrettsforbundet.no/nif/trenerloypa/e-laring/

64 timer undervisning

  • Praktisk og teoretisk kunnskap om bordtennismetodikk for viderekommende.
  • Kunnskap om sentrale prinsipper for trening innen bordtennis for viderekommende.
  • Ferdigheter i å planlegge, tilrettelegge, veilede og lede treningsarbeid på en konstruktiv og variert måte i tråd med idrettens verdigrunnlag.

Vurdering
Deltakere skal ha oppnådd de kompetansekrav som stilles.
Vurderingsform: bestått / ikke bestått

Opptaksrav
Minimum fylt 16 år det året kurset starter. Deltagerne må ha godkjent Trener 1 kurs, samt et år praksis som trener i klubb.

Økonomi
NBTF bestemmer kursavgiften.

Mer info om trenerløypa: https://www.idrettsforbundet.no/nif/trenerloypa/

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping