Trener 1

Trener 1

Hovedmål

 • Ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø
 • Utvikle utøvernes fysiske, psykiske og sosiale egenskaper
 • Gi en innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter i bordtennis

Fokusområder
Innlærings- og deltakerfokus.

Varighet

45 timer (1 undervisningstime = 45 minutter) + 45 timer praksis i klubb

26 timer er undervisning med kurslærer (teori og praksis)

19 timer er selvstudium i form av 15 timer e-læringsprogram og 4 timers oppgave som legges frem på kursets siste dag

45 timer praksis i klubb                                                                                    

Innhold

Kurset inneholder både bordtennisspesifikke og idrettsspesifikke temaer

15 timer E-læring NIF

 • Trenerrollen
 • Barneidrettens verdigrunnlag
 • Idrett uten skader
 • Aldersrelatert trening 1 
 • Idrettsnæring modul 1
 • Paraidrett

Du finner alle e-lærings modullene her:

https://www.idrettsforbundet.no/nif/trenerloypa/e-laring/

 28 timer undervisning

 • Praktisk og teoretisk kunnskap om bordtennismetodikk for barn og unge.
 • Kunnskap om sentrale prinsipper for trening innen bordtennis, rettet mot barn og unge.
 • Ferdigheter i å planlegge, tilrettelegge, veilede og lede treningsarbeid på en konstruktiv og variert måte i tråd med idrettens verdigrunnlag.
 •  

Opptakskrav
Minimum fylt 15 år det året kurset starter. Du bør ha erfaring fra klubb som spiller, trener eller leder eller gjennomgått NBTF sitt klubbtrenerkurs.

Vurdering
Deltakere skal ha oppnådd de kompetansekrav som stilles. Vurderingsform: bestått / ikke bestått

Økonomi
NBTF bestemmer kursavgiften.

Mer info om trenerløypa: https://www.idrettsforbundet.no/nif/trenerloypa/

 

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping