Kandidater til TD-kurset nomineres av arrangementsutvalget eller dommerkomitéen. For mer informasjon ta kontakt med utdanningsansvarlig for TD i dommerkomitéen Øivind Eriksen eller NBTFs administrasjon ved Ghassan Chaer.

TD-kurs

NBTF oppnevner en teknisk delegert – TD til hvert arrangement. TD’en har ansvaret for å kvalitetssikre planleggingen av arrangementet, gjennomføringen av arrangementet og etterarbeidet av arrangementet

TD’en skal:
• Godkjenne invitasjonen til arrangementet før den sendes til deltakende klubber.
• Kvalitetssikre arrangementet, mot NBTFs konkurransereglement, mot NBTFs tilleggsbestemmelser, samt mot eventuelle NBTF-avtaler, herunder utstyrsavtaler.
• Være teknisk rådgiver for arrangøren før, under og etter arrangementet
• Fylle ut NBTFs evalueringsrapport og oversende den til NBTF og arrangøren senest 14 dager etter arrangementet TD’ens reise- og overnattingsutgifter: Se pkt 2.3.2 under «Satser».

Nivå: Utstyrsregler og tekniske regler.

Kursinnhold
• Regelverket for TD ‘er
• TDs arbeidsoppgaver
• Før/etter og under arrangement
• Samarbeid med overdommer/Arrangør
• Hvordan vi hjelper arrangørene

Øivind Eriksen
Øivind Eriksen
Utdanningsansvarlig for TD

Ghassan Chaer
Ghassan Chaer
Administrasjonskonsulent

Torstein Rønningen, B-72
Arild Knudsen, B-72
Mahta Souri, Fornebu
Marianne T. Hornnes, Fornebu
Øivind Eriksen, Ham-kam
Tore Eig, Kobra BTK
Erik Bergerseter, Kobra BTK
Kim-Erling Bolstad-Larssen, Laksevåg
Anders Hovden, Laksevåg
Karl Børre Reite, Larkollen
Rune W. Johansen, Modum BTK
Don Alexander, Heros

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO Amedia AS VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV