Bordtennis / Regioner / Region Sør / Nyheter / Årsmøte i Region Sør
Region-Sør.jpg

Årsmøte i Region Sør

Styret i region sør ønsker å gjennomføre årsmøtet i Region sør, søndag 20.06.2021, klokken 18.00, i forbindelse med Paraveka på Notodden.

Det innkalles herved til årsmøte i Bordtennis Region Sør:
Tid/sted: Søndag 20.06.2021 kl. 18:00 i Notodden.
Adresse: Storgata , 3675 Notodden

Saker som ønskes behandlet sendes til: gro.laila.bye@vtfk.no  innen 01.06.21
Forslag på kandidater sendes til:          karl.arne.lia@vifritid.no innen 06.06.21.
Påmelding til årsmøtet skjer til:           gro.laila.bye@vtfk.no  innen 06.06.21

Den påmeldte personen skal være klubbens leder og/eller representanter valgt av Årsmøtet i idrettslaget, eller oppnevnt av styret etter fullmakt fra Årsmøtet.

Representanter fra idrettslagene/klubbene etter følgende skala:
0-50 medlemmer: 1 representant
51-100 medlemmer: 2 representanter
101- medlemmer: 3 representanter

Klubben må ha betalt sine forpliktelser til Bordtennis Region Sør.

Saker:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede representanter
  2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
  3. Velge dirigent og to representanter til å underskrive årsmøteprotokoll
  4. Behandle årsberetningen for 2020
  5. Behandle regnskap for 2020
  6. Behandle innkomne forslag og saker
  7. Fastsette kontingent
  8. Behandle budsjett for 2021
  9. Valg av nytt styre, revisorer og valgkomite

Vel møtt til årsmøtet!

Hjuksebø, 27.04 20201

Gro Laila Bye
Leder i Region Sør

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BORDTENNIS REGION SØR

Årsberetning region sør 2020

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping