3.3 - Representasjon

3.3.1 DELTAKERBERETTIGELSE

Stiga-Ligaen Herrer er åpen kun for herrer.

Det kan søkes om dispensasjon for at en spiller fra annen klubb kan representere klubben i lagserien. Slik søknad må oversendes NBTF innen 1. august.

Klubber kan innen 1. august søke om dispensasjon for ett spilleår av gangen fra denne bestemmelse, for damespillere på spesielt høyt nivå.


3.3.2 DELTAKELSE FOR FLERE KLUBBER


3.3.2.1 Generelle bestemmelser

En spiller kan kun representere én klubb i den nasjonale/regionale lagserien i løpet av et spilleår, med det unntak nevnt i 3.3.2.2.

Styret kan etter søknad gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.


3.3.2.2 Dispensasjon for utlån til den nasjonale lagserien

Det kan søkes om dispensasjon for at en spiller i en lagkamp kan representere en annen klubb i den nasjonale lagserien. Slik søknad må oversendes NBTF innen 1.august. En eventuell dispensasjon vil kun bli gitt for deltakelse i den nasjonale lagserien.
I alle andre konkurranser representerer spilleren klubben han eller hun har spillelisens for.
Dispensasjonen gis for hele sesongen og kan ikke reverseres.

3.3.2.3 Overgangskjema for dispensasjon for utlån til seriespill

Det skal fylles ut overgangskjema for dispensasjon til utlån til seriespill og betales overganggebyr.
Reglene om overgang i 1.3 gjelder tilsvarende, med unntak av 1.3.3 og 1.3.6.
Ingen karantenetid, forutsatt NBTF’s godkjenning.


3.3.2.4 Unntak

Spillere som har spilt seriekamp for en farmerklubb, kan melde overgang til og spille for tilhørende hovedklubb.

Spillere som har spilt seriekamp for en hovedklubb, kan melde overgang til og spille for tilhørende farmerklubb hvis denne spiller i Stiga-ligaen (Eliteserien).


3.3.3 DELTAKELSE FOR FLERE LAG FRA SAMME HOVEDKLUBB OG FARMERKLUBB

3.3.3.1 Skifte til lag i hovedklubb eller farmerklubb i høyere divisjon

Spiller kan skifte til lag i hovedklubb eller farmerklubb i en høyere divisjon.

Laget i hovedklubben eller farmerklubben i den høyere divisjonen må ha spilt sine to første seriekamper før den kan få en slik ny spiller


3.3.3.2 Skifte til lag i hovedklubb eller farmerklubb i samme divisjon

Skifte til lag i hovedklubb eller farmerklubb i samme divisjon er ikke tillatt.


3.3.3.3 Skifte til lag i hovedklubb i lavere divisjoner

Spiller som har spilt fem seriekamper eller mer for ett lag eller en farmerklubb, kan ikke skifte til lag i lavere divisjoner.

Spiller som har spilt færre enn fem seriekamper for et lag i en hovedklubb eller for en farmerklubb kan skifte til et lag i hovedklubb i en lavere divisjon gitt at begge følgende forutsetninger er innfridd:

  1. a) Spiller ikke har spilt i de 2 siste seriekampene til laget i den høyere divisjon.
  2. b) Laget i den lavere divisjonen har spilt minst to seriekamper uten denne spilleren etter at spilleren spilte sin siste seriekamp i den høyere divisjonen.
STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO Amedia AS VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV