1.6 - Barneidrett

For barneidretten gjelder alltid de sist vedtatte bestemmelser av idrettstinget og som er godkjent av idrettsstyret. Det vises til NIFs lov og NIFs offisielle hjemmeside Bestemmelser om barneidrett (idrettsforbundet.no) når det gjelder bestemmelser om barneidrett og idrettens barnerettigheter.


1.6.1 Bestemmelser om barneidrett

 1. Med barneidrett menes idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.
 2. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende:
  a) Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de fyller 6 år og først og fremst i egen klubb
  b) Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser for barn fra det året de fyller 11 år, dersom dette er formålstjenlig.
  c) Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 11 år.
  d) Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne (*) idrettsarrangement i Norge, Norden og Nordkalotten (**).
  e) Barn fra nordiske land og Nordkalotten kan fra det året de fyller 11 år delta på konkurranser og i idrettsarrangementer i Norge.
  f) Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer.
  g) Barn til og med det året det fyller 12 år kan ikke delta i mesterskap NM, EM og VM.
  h) Særidrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne et styremedlem ansvarlig for barneidretten (***)
  * Åpne idrettsarrangement: Ikke krav til kvalifisering
  * * Nordkallotten omfatter Sverige, Finland og Norge. Punktet omfatter også samarbeid innenfor Barentsregionen (Russland).
  *** Vedtaket gjelder kun særidrettslag, men det anbefales at også fleridrettslag gjør dette.


1.6.2 NORGESMESTERSKAP

Barn kan ikke delta i mesterskapsklasser i Norgesmesterskap før det året de fyller 13 år.

 

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping