1.5 - NBTF Onlineranking

1.5.1 GENERELLE BESTEMMELSER


NBTFs offisielle ranking er den til enhver tid offisielle OnlineRanking. Ny OnlineRanking offentliggjøres normalt den 1. i hver måned på www.bordtennis.no.


1.5.2 STARTPOENGSUM


Alle registrerte spillere oppnår en poengsum etter hvert som de vinner og taper kamper. Basis for poengberegningen vil normalt være den siste offentliggjorte OnlineRanking. Spillere beholder sin poengverdi ved starten på en ny sesong.


1.5.2.1 Innplassering av nye spillere – startpoeng

Spillere plasseres inn etter rankingkomitéens retningslinjer til startpoeng per årskull. Disse retningslinjene er tilgjengelig på bordtennis.no.

I spesielle tilfeller, for eksempel hvor det av hensyn til riktig seeding eller deltakelse i riktig klasse er viktig, kan skjønnsmessig ­poengplassering foretas av NBTF.

Spilleres rankingpoeng justeres automatisk på basis av resultater oppnådd i første måned spilleren er i aktivitet etter NBTF’s rankingkomité retningslinjer.

Klassetilhørighet Startpoeng Klassetilhørighet Startpoeng
Jenter 15 1250 Gutter 15 og eldre 1350
Jenter 13 1150 Gutter 13 1250
Jenter 11 1100 Gutter 11 1150

 

1.5.2.2 Innplassering av utenlandske spillere – startpoeng

Utenlandske spillere som ikke spiller for en norsk klubb, skal ikke inn på NBTF OnlineRanking. Utenlandske spillere som spiller på norske stevner skal likevel gis en startpoengsum for at deres kamper mot norske spillere skal kunne telles med.

Utenlandske spillere gis startpoeng på skjønn av NBTF’s rankingskomité på basis av resultater oppnådd i det aktuelle stevnet.

 

1.5.3 POENGBEREGNING

Poengdifferanse ”Uventet resultat” ”Forventet resultat”
Seier Tap Seier Tap
0 0 0 8 ÷ 7
1 – 49 8 ÷ 8 8 ÷ 6
50 – 99 10 ÷ 10 7 ÷ 5
100 – 149 12 ÷ 12 6 ÷ 4
150 – 199 14 ÷ 14 5 ÷ 3
200 – 299 16 ÷ 16 4 ÷ 2
300 – 399 18 ÷ 18 3 ÷ 2
400 – 599 20 ÷ 20 2 ÷ 1
600+ 25 ÷ 25 1 ÷ 1

 

Forventet resultat:

 

Seier over spiller med mindre poeng, eller tap for spiller med flere poeng.

Uventet resultat:

 

Seier over spiller med flere poeng, eller tap for spiller med mindre poeng.

 

1.5.3.1 Kamper som gir poeng

Kamper som gir poeng i OnlineRanking er alle kamper i terminfestede arrangement, approbert av NBTF, som krever lisens. Det gjelder både stevner og nasjonale/regionale lagserier.

Internasjonale mesterskap og lignende arrangert i Norge teller ikke på NBTF OnlineRanking.

I tvilstilfelle om et stevne skal telle eller ikke avgjøres dette av NBTF’s Rankingskomité.

Resultater i klassene Gutter/Jenter 10 år eller yngre skal ikke registreres. Resultater i klassene Gutter/Jenter 11 år registreres, men offentliggjøres ikke.


1.5.3.2 Vekting av arrangement

Kampseire/-tap i konkurranser vektes etter tabellen under.

Dvs at poengberegningen i konkurransen multipliseres med faktoren i tabellen.

    vekting
NM herrer elite og damer elite   2
NM aldersbestemte- og veteranklasser   1,5
SNC seniorklasser – offisielle   2
SNC aldersbestemte- og veteranklasser   1,5
Stiga Norgescupfinale herrer og damer senior   2
Stiga Norgescupfinale aldersbestemte klasser   1,5
Eliteserie   1,5
Øvrige stevner, klasser og serie   1

 

1.5.3.3 WO og avbrutte kamper

WO-kamper (*) teller ikke med på datarankingen. Avbrutte kamper regnes som spilt uansett årsak. Den som bryter en påbegynt kamp på grunn av skade, sykdom eller andre årsaker vil tape kampen, og motstanderen vil bli stående som vinner. Eneste unntaket er kamper som blir avbrutt i en lagkamp fordi ett av lagene har vunnet lagkampen. I lagkamper er det kun tellende kamper som skal registreres.

(*) Diskvalifikasjon medfører tapt kamp, med de konsekvenser det også har for poeng på OnlineRanking.


1.5.3.4 Norske spillere i utlandet


Norske spillere som stort sett bare konkurrerer i utlandet vil kunne få status som

”Utenlandsproff”. Det er NBTF’s rankingskomité som foran hver sesong vurderer hvilke spillere som får status som ”utenlandsproff”. Spillere som deltar i den hjemlige serien og jevnlig på norske stevner vil normalt ikke få slik status selv om de også deltar på seriespill og stevner i utlandet. Spillere som har fått status som ”utenlandsproff” vil få sin poengsum justert på skjønn i løpet av sesongen av NBTF’s rankingskomité.


1.5.4 Innlegging av resultater


Det er den enkelte arrangør som skal sørge for at resultatene kommer inn i rankingsystemet. Dette kan gjøres på følgende måter:

  • Arrangøren benytter NBTF’s databaserte treknings- og turneringsprogram, til registrering av resultater og eksporterer resultatene i etterkant av stevne til NBTF’s OnlineRanking.
  • Arrangøren legger inn resultatene manuelt direkte på NBTF’s OnlineRanking.


1.5.4.1 Tidsfrister


Alle resultater fra et stevne skal være inne i NBTF OnlineRanking senest 4 virkedager etter siste konkurransedag.


1.5.4.2 Sanksjoner

Arrangører som unnlater å legge inn resultater til NBTF’s OnlineRanking innen den gitte tidsfristen, kan bli bøtelagt med inntil kr 3000,-. Botens størrelse vil bli fastsatt av NBTF i det enkelte tilfelle.

 

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping