1.15 - Plassering ved puljespill

1.15.1 PLASSERING VED PULJESPILL

For utregning av plassering ved puljespill gjelder følgende:

  1. I puljespill gir vunnet kamp 2 poeng, tapt kamp 1 poeng og uspilt kamp (wo), eller avbrutt kamp 0 poeng. Spillere med høyest poeng blir nummer en, den med nest høyest poeng nummer to osv.
  2. Om to eller flere spillere havner på samme poeng, avgjøres den innbyrdes plasseringen gjennom å summere antallet vunnede poeng i innbyrdes kamper. Antallet vunnede poeng i innbyrdes kamper avgjør rekkefølgen.
  3. Om de innbyrdes poengene mellom berørte spillere fortsatt er like beregnes den innbyrdes settkvotienten, d v s forholdstallet mellom spillernes vunnede og tapte sett i innbyrdes kamper. Rekkefølgen mellom berørte spillere settes opp i henhold til spillernes innbyrdes settkvotient. Den med høyest settkvotient/ballkvotient vinner. Eks: Spiller A= 5/4 (vunnede/tapte sett). Spiller B= 4/3. [5/4=1,25. 4/3=1,33]. Spiller B vinner.
  4. Om den innbyrdes settkvoten mellom berørte spillere fortsatt er likt beregnes den innbyrdes ballkvotienten, d.v.s. forholdstallet mellom spillernes vunnede og tapte baller i innbyrdes kamper. Rekkefølgen mellom berørte spillere settes opp i henhold til spillernes innbyrdes ballkvotient.
  5. Så snart en plassering eller flere kan bestemmes etter punkt 2-4, tas den eller de spillerne bort og øvrige gjenstående spilleres plassering beregnes på nytt fra punkt 2.
  6. Om det fortsatt ikke er mulig å skille to eller flere spillere, avgjøres deres innbyrdes plassering med loddtrekning.
  7. Utregningen benyttes også ved lagspill (ikke seriespill). Her beregnes forholdstallet mellom vunnede og tapte individuelle kamper, før settkvotienten.

 

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping