1.10 - Utstyr

1.10.1 SPILLEUTSTYR


1.10.1.1 Bord, nett og ball


I approberte stevner og seriespill skal det kun benyttes bord, nett og baller som er godkjent av ITTF.


1.10.1.2 Racket

1.10.1.2.1 Generelle bestemmelser

For racket gjelder ITTFs regler: 3.2.1.3 og 3.2.4.1


1.10.2 SPILLEANTREKK

For spilleantrekk gjelder ITTFs regler, pkt. 3.2.2.1-10.


1.10.3 REKLAME


1.10.3.1 Generelle bestemmelser

For reklame gjelder ITTFs regler, pkt. 3.2.5, med det unntak nevnt i 1.10.3.2.

For definisjon av hva som inngår i spilleområdet gjelder ITTFs regler, pkt. 3.2.3.2.


1.10.3.2 Unntak

Begrensningene i ITTFs regler, 3.2.5.9 til 3.2.5.11  gjelder ikke.

For nasjonale turneringer tillempes mer liberale reklameregler. Ingen begrensninger finnes når det gjelder antall reklameplasser på spilledrakter, plassering eller størrelse. Når det benyttes hvit ball kan ikke den hvite fargen, verken på drakt eller i reklame, oppleves som dominerende. Det er ikke tillatt med reklame for tobakk, alkohol etc. (jfr NIFs lov).

 

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping