Bordtennisens lover (ITTF)

2.1           Bordet

2.1.1          Bordets øvre overflate, kjent som spilleflaten, skal være rektangulær, 2,74 m lang og 1,525m bred, og skal ligge i et horisontalt plan 76 cm over gulvet.

2.1.2          Spilleflaten skal ikke inkludere sidene av bordet.

2.1.3         Spilleflaten kan være av et hvilket som helst materiale og skal gi et uniformt oppsprett på ca. 23 cm når en standard ball blir sluppet ned på den fra en høyde på 30 cm.

2.1.4          Spilleflaten skal være uniformt mørkt farget og matt, men med en hvit sidelinje, 2 cm bred, langs hver 2,74 m kant, og en hvit endelinje, 2 cm bred, langs hver 1,525 m kant.

2.1.5          Spilleflaten skal være delt i to like store bordhalvdeler med et vertikalt nett som går parallelt med endelinjene, og skal være kontinuerlig over hele arealet av hver bordhalvdel.

2.1.6          I double skal hver bordhalvdel være delt i to like store bordhalvdeler med en hvit midtlinje, 3 mm bred, som går parallelt med sidelinjene. Midtlinjen skal betraktes som en del av hver høyre bordhalvdel.

 

2.2           Nettutstyret

2.2.1          Nettutstyret skal bestå av nettet, dets holdere og nettstolpene, inklusive festene som fester dem til bordet.

2.2.2          Nettet skal holdes oppe av en snor festet i begge endene til en oppreist stolpe, 15,25 cm høy. Den ytre begrensning av net­tstolpene skal være 15,25 cm utenfor sidelinjene.

2.2.3          Toppen av nettet skal i hele sin lengde være 15,25 cm over spilleflaten.

2.2.4          Underkanten av nettet skal i hele sin lengde være så nær spilleflaten som mulig, og endene av nettet skal være så nær nettstolpene som mulig.

 

2.3           Ballen

2.3.1          Ballen skal være kuleformet med en diameter på 40 mm.

2.3.2          Ballen skal veie 2,7 g.

2.3.3          Ballen skal være laget av celluloid eller et lignende plastmateriale og skal være hvit eller orange, og matt.

 

2.4           Racketen

2.4.1          Racketen kan ha en hvilken som helst størrelse, form og vekt, men racket­bladet skal være plant og stivt.

2.4.2          Minst 85% av racketbladets tykkelse skal være av naturlig tre. Et limt lag inne i racketbladet kan være forsterket med fiber­materiale som karbon­fiber, glassfiber eller komprimert papir, men skal ikke være tykkere enn hva som er minst av 7,5% av den totale tykkelse og 0,35 mm.

2.4.3          En side av racketbladet som brukes til å slå ballen med, skal være dekket av enten vanlig nubbegummi med nubbene utover med en total tykkelse inklusive lim på maksimum 2 mm, eller sandwich-gummi med nubbene innover eller utover med en total tykkelse inklusive lim på maksimum 4.0 mm.

2.4.3.1       Vanlig nubbegummi er et enkelt lag av ikke-porøs gummi, naturlig eller syntetisk, med nubber jevnt fordelt utover overflaten med en tetthet ikke mindre enn 10 pr. cm2 og ikke større enn 30 pr. cm2.

2.4.3.2       Sandwich-gummi er et enkelt lag av porøs gummi, dekket med et enkelt ytre lag av vanlig nubbegummi, der tykkelsen av nubbe­gummien ikke skal være større enn 2.0 mm.

2.4.4          Belegget skal dekke hele racketbladet, men ikke gå ut over dets kanter, bortsett fra at den delen nærmest håndtaket som holdes med fingrene, kan være udekket eller dekket med et hvilket som helst materiale.

2.4.5          Racketbladet, alle lag innen racketbladet og alle lag av belegg og lim på siden brukt til å treffe ballen skal være kontinuerlige og av jevn tykkelse.

2.4.6          Overflaten til belegget på en side av racketbladet, eller til en side av racket­bladet hvis den er udekket, skal være matt, klar rød på den ene side og svart på den andre.

2.4.7          Racketbelegget skal brukes uten noen fysisk, kjemisk eller annen behandling.

2.4.7.1       Små avvik fra overflatens kontinuitet eller fra jevnheten i fargen som følge av tilfeldig skade ved uhell, bruk eller falming, kan tillates under forutsetning av at de ikke betydelig forandrer overflatens egenskaper.

2.4.8          Ved starten av en kamp, og alltid når en bytter racket under en kamp, skal spilleren vise den nye racketen til motstanderen og til dommeren og tillate dem å undersøke den.

 

2.5           Definisjoner

2.5.1          En ballveksling er den perioden en ball er i spill.

2.5.2          Ballen er i spill fra det siste øyeblikk den er i ro på håndflaten til den fri hånden før den med hensikt kastes i en serve, inntil ballvekslingen er avgjort som omball eller et poeng.

2.5.3          En omball er en ballveksling som ikke gir poeng.

2.5.4          Et poeng er en ballveksling som gir poeng.

2.5.5          Rackethånden er den hånden som holder racketen.

2.5.6          Den frie hånden er den hånden som ikke holder racketen; den frie armen er armen til den frie hånden.

2.5.7          En spiller slår ballen hvis han/hun, når den er i spill, berører den med racketen, holdt i hånden, eller med rackethånden nedenfor håndleddet.

2.5.8          En spiller hindrer ballen hvis han/hun, eller noe han/hun har på seg eller bærer, berører den i spill når den svever over spilleflaten og ikke har passert hans/hennes endelinje, uten at den har berørt hans/hennes flate siden den sist ble slått av motstan­deren.

2.5.9          Serveren er den spilleren som skal slå ballen først i en ballveksling.

2.5.10        Mottakeren er den spilleren som skal slå ballen som nummer to i en ballveksling.

2.5.11        Dommeren er den person som er oppnevnt til å kontrollere en kamp.

2.5.12        Hjelpedommeren er den person som er oppnevnt til å assistere dommeren med visse avgjørelser.

2.5.13        Alt en spiller har på seg eller bærer inkluderer alt han/hun hadde på seg eller bar ved starten av ballvekslingen.

2.5.14        Ballen skal betraktes som å passere over eller rundt nettutstyret hvis den passerer over, under eller utenfor den tenkte forlengelse av nettutstyret utenfor bordet, eller hvis den i en retur blir slått etter at den har sprettet tilbake over eller rundt nettet.

2.5.15        Endelinjen skal betraktes som å være forlenget uendelig i begge retninger.

 

2.6           Serven

2.6.1          Ved start av en serve skal ballen være i ro, fritt hvilende på den flate, åpne håndflaten på serverens frie hånd (som skal holdes i ro).

2.6.2          Serveren skal så kaste ballen nær vertikalt oppover, uten å gi den skru, slik at den stiger minst 16 cm opp etter å ha forlatt håndflaten til den frie hånden, og så faller uten å berøre noe før den slås.

2.6.3          Mens ballen faller, skal serveren slå den slik at den berører først hans/hennes bordhalvdel, og så, etter å ha passert over eller rundt nettutstyret, berører direkte mottakerens bordhalvdel. I double skal ballen i rekkefølge berøre den høyre halv-bordhalvdelen til server og mottaker.

2.6.4          Fra det øyeblikk serven starter til ballen blir truffet, skal ballen være over spilleflatens nivå og bak serverens endelinje. Ballen skal ikke på noe tidspunkt være skjult for mottakeren av serveren eller hans doublemakker eller av noe de har på seg eller bærer.

2.6.5          Så snart ballen er kastet opp, skal serverens frie arm og hånd fjernes fra området mellom ballen og nettet. Området mellom ballen og nettet er definert av ballen, nettet og dets uendelige forlengelse oppover.

2.6.6          Det er spillerens ansvar å serve på en slik måte at dommeren eller hjelpedommeren kan kontrollere at han/hun utfører serven i tråd med lovbestemmelsene, og hver av dem kan avgjøre om en serv er ulovlig.

2.6.6.1      Dersom dommeren eller hjelpedommeren er i tvil om lovligheten av en serve, kan han/hun, ved første anledning i en kamp, advare serveren uten å gi poeng. Men alle senere server av spilleren, eller doublepartneren, som ikke klart er lovlig skal betraktes som ulovlig.

2.6.7          Unntaksvis kan dommeren lempe på kravene til en lovlig serve når han/hun vurderer at dette blir hindret av fysisk funksjonshemming.

 

2.7           Returen

2.7.1          Ballen, etter å ha blitt servet eller returnert, skal slås slik at den passerer over eller rundt nettutstyret og berører motstanderens bordhalvdel, enten direkte eller etter å ha berørt net­tutstyret.

 

2.8           Spilleordningen

2.8.1          I single skal serveren først utføre en serve, mot­takeren skal så utføre en retur, og deretter skal serveren og mottakeren annen­hver gang utføre en retur.

2.8.2          I double skal serveren først utføre en serve, mot­takeren skal så utføre en retur, makkeren til serveren skal så utføre en retur, makkeren til mottakeren skal så utføre en retur, og deretter skal hver spiller i denne rekkefølge utføre en retur.

2.8.3          Når to spillere i rullestol, på grunn av fysisk funksjonshemming, danner et par i double, skal serveren først utføre en serve, mottakeren skal så utføre en retur, deretter kan hvem som helst av det funksjonshemmede paret utføre en retur. Imidlertid kan ingen deler av en spillers rullestol stikke utenfor den imaginære forlengelsen av senterlinjen på bordet. Hvis rullestolen gjør det, skal dommeren gi poenget til motstanderparet.

 

2.9           Omball

2.9.1          Ballvekslingen skal spilles om

2.9.1.1       hvis ballen under serven, når den passerer over eller rundt nettutstyret, berører det, forutsatt at serven ellers er god, eller at ballen blir hindret av mottakeren eller hans makker,

2.9.1.2       hvis serven blir spilt når mottakende spiller eller par ikke er klar, forutsatt at hverken mottakeren eller hans makker prøver å slå ballen,

2.9.1.3       hvis grunnen til at man ikke klarer å utføre en serve eller en retur eller på annen måte handle i.h.t. regelverket skyldes forstyrrelse utenfor spillerens kontroll,

2.9.1.4       hvis spillet blir avbrutt av dommer eller hjelpedommer.

2.9.1.5       hvis mottakeren er i rullestol, på grunn av fysisk funksjonshemming, og ballen under serven, fortutsatt at serven ellers er korrekt;

2.9.1.5.1    etter den har berørt mottakerens bordhalvdel returnerer i retning av nettet;

2.9.1.5.2    blir liggende i ro på mottakerens bordhalvdel

2.9.1.5.3   i singel forlater mottakerens bordhalvdel, etter å ha berørt den, utover sidelinjene

2.9.2          Spillet kan bli avbrutt

2.9.2.1       for å rette på feil i rekkefølge av serving, mottaking eller side,

2.9.2.2       for å starte tellemetoden,

2.9.2.3       for å advare eller straffe en spiller eller rådgiver,

2.9.2.4       fordi spilleforholdene blir forstyrret på en måte som kan innvirke på utfallet av ballvekslingen.

 

2.10         Et poeng

2.10.1        Bortsett fra når ballvekslingen blir omball, skal en spiller vinne et poeng

2.10.1.1     hvis motstanderen ikke utfører en lovlig serve,

2.10.1.2     hvis motstanderen ikke utfører en lovlig retur,

2.10.1.3     hvis ballen, etter at han/hun har servet eller returnert den, berører noe annet enn nettutstyret før den slås av motstanderen,

2.10.1.4      hvis ballen passerer over hans/henns bordhalvdel eller passerer hans/hennes endelinje uten å ha berørt hans/hennes bordhalvdel, etter å ha blitt slått av motstanderen,

2.10.1.5      hvis motstanderen hindrer ballen,

2.10.1.6      hvis motstanderen med vilje slår ballen to ganger i rekkefølge,

2.10.1.7      hvis motstanderen slår ballen med en side av racketbladet der overflaten ikke er i samsvar med kravene i 2.4.3, 2.4.4 og 2.4.5

2.10.1.8      hvis motstanderen, eller noe han/hun har på seg eller bærer, beveger spil­leflaten,

2.10.1.9      hvis motstanderen, eller noe han/hun har på seg eller bærer, berører net­tutstyret,

2.10.1.10    hvis motstanderens frie hånd berører spilleflaten,

2.10.1.11    hvis, en motstander i double slår ballen utenom korrekt rekkefølge,

2.10.1.12    i henhold til reglene under tellemetoden (2.15.4)

2.10.1.13    hvis begge spillerne eller par er i rullestol, på grunn av fysisk funksjonshemming og

2.10.1.13.1 hans motstander ikke opprettholder et minimum av kontakt med setet eller puten(e), med baksiden av låret, når ballen slås.

2.10.1.13.2 hans motstander berører bordet med noen av hendene før han slår ballen

2.10.1.13.3 hans motstanders fothviler eller fot berører gulvet under spill

2.10.1.14    som det fremgår under spilleordningen (2.8.3)

 

2.11         Et sett

2.11.1         Et sett vinnes av den spilleren eller det par som først oppnår 11 poeng unntatt hvis begge spillere eller par oppnår 10 poeng. Da vinnes settet av den spiller eller det par som først oppnår to poeng mer enn motstanderspiller eller -par.

2.12         En kamp

2.12.1         En kamp skal bestå av et hvilket som helst ujevnt antall (oddetall) sett.

2.13         Valg av serve, mottak og sider

2.13.1         Retten til å velge startrekkefølge av serve, mottak og sider skal avgjøres ved trekning, og vinneren kan velge å serve eller å motta først, eller å starte på en bestemt side.

2.13.2         Når en spiller eller et par har valgt å serve eller motta først, eller å starte på en bestemt side, skal den andre spilleren eller paret ha det andre valget.

2.13.3         Etter hvert 2. poeng som er oppnådd, skal mottakende spiller eller par bli servende spiller eller par, og slik fortsetter det til settets slutt, hvis ikke begge spillere eller par har oppnådd 10 poeng eller tellemetoden er satt i verk. Da skal rekkefølgen av serve og mottak være den samme, men hver spiller skal bare serve for 1 poeng av gangen.

2.13.4         I hvert sett i en doublekamp skal det paret som har rett til å serve først, bestemme hvem av dem som skal gjøre dette, og i det første settet i en kamp skal det mottakende paret bestemme hvem av dem som skal motta først. I påfølgende sett i kampen, når første server er valgt, skal første mottaker være den spiller som servet til ham/henne i det foregående settet.

2.13.5         Ved hvert serveskifte i double skal den foregående mottaker bli server og makkeren til den foregående server skal bli mottaker.

2.13.6         Spilleren eller paret som server først i et sett skal motta først i neste sett i kampen, og i det siste mulige sett i en doublekamp skal det paret som skal motta bytte deres rekkefølge i mottak når et av parene har oppnådd 5 poeng.

2.13.7         Spilleren eller paret som starter på en side i et sett, skal starte på den andre siden i neste sett i kampen, og i det siste mulige sett i en kamp skal spillere eller par skifte side når en av spillerne eller et av parene har oppnådd 5 poeng.

 

2.14         Feil server, mottaker eller sider

2.14.1         Hvis en spiller server eller tar imot utenom tur, skal spillet avbrytes av dommeren så snart feilen oppdages, og gjenopptas med den server og mottaker som skulle være henholdsvis server og mottaker ved den oppnådde poengstilling, ifølge den serveord­ningen som ble fastlagt ved kampens start, og i double ifølge den serveordningen som ble valgt av det paret som hadde rett til å serve først i det sett feilen ble oppdaget.

2.14.2         Hvis spillerne ikke har skiftet side når de skulle, skal spillet stoppes av dommeren så snart feilen oppdages, og gjenopptas med spillerne på de sidene de skulle være på ved den oppnådde poengstilling, ifølge den ordningen som ble fastlagt ved kam­pens start.

2.14.3         I alle tilfeller skal alle poeng oppnådd før feilen ble oppdaget, regnes med.

 

2.15         Tellemetoden

2.15.1         Unntatt hvor 2.15.2 bestemmer annet, skal tellemetoden settes i verk hvis et sett ikke er ferdig etter ti minutters spill, eller tidligere etter ønske fra begge spillere eller par.

2.15.2         Tellemetoden skal ikke settes i verk i et sett hvis minst 18 poeng er vunnet.

2.15.3         Hvis ballen er i spill når tidsgrensen nås, skal spillet avbrytes av dommeren og gjenopptas med serve av den spilleren som servet i den avbrutte ballvekslingen. Hvis ballen ikke er i spill når tidsgrensen nås, skal spillet gjenopptas med serve av den spilleren som mottok i den umiddelbart foregående ballveksling i settet.

2.15.4         Deretter skal hver spiller serve for 1 poeng av gangen inntil settet er ferdig, og hvis mottakende spiller eller par utfører 13 gode returer skal mottakeren vinne et poeng.

2.15.5         Innføring av tellemetoden skal ikke endre rekkefølgen for serv og mottak i kampen, som bestemt i 2.13.6

2.15.6         Når tellemetoden er satt i verk, skal den fortsette gjennom hele resten av kampen. 

STIGA TTEX Norsk Tipping IDRETTSBUTIKKEN.NO Amedia AS VT Profilering Cara AS Thon hotell