Bordtennis / Nyheter / 2024 / Spillemidler til bordtennisutstyr 2023
Foto: NBTF
Foto: NBTF

Spillemidler til bordtennisutstyr 2023

Det er nå klart for en ny søknadsrunde. Ordningen omfatter utstyr kjøpt i 2023 (med fakturadato i 2023). Søknadsfristen er onsdag 06 mars 2024.

I et fleridrettslag skal hver gruppe søke for seg. Bordtennisgruppen søker og får sin søknad godkjent av NBTF, mens skigruppen søker og får sin godkjent av Norges Skiforbund osv. Allidrettsgrupper søker godkjenning hos sin idrettskrets.

Tildelte midler vil etter planen bli utbetalt i løpet av april.

Hvordan søke om utstyrsmidler?

Søknad om utstyrsmidler gjøres fra SportsAdmin.

Gå til veiledning her

Spillemidler til utstyr – godkjent bordtennisutstyr:

- Bordtennisbord med nett
- Mobilt gulvdekke
- Dommertavler
- Barrikader/skillere
- Bordtennisrobot
- Utstyrsveske til bordtennisskolen - inneholder: 15 racketer, 24 baller og litteratur
- Ballplukker

Erfaringsmessig søker mange siste kvelden. Vi oppfordrer alle til å være tidlig ute med søknaden.

Lykke til!

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO Amedia AS VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV