Bordtennis / Nyheter / 2023 / Tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet
Foto: NIF
Foto: NIF

Tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Her er det en mulighet for klubbene å søke om støtte til prosjekter innenfor følgende områder.
  • Arbeid mot sosiale og kulturelle barrierer for deltakelse
  • Arbeid for deltaking blant personer med funksjonsnedsettelse (paraidrett)
  • Arbeid for kjønnsbalanse og likestilling
  • Arbeid mot rasisme, diskriminering og hets

Flere klubber har fått støtte tidligere.

NBTF faller utenfor denne ordningen, da departementet, Obos, Vi stiftelsen og Sparebankstiftlesen, ønsker pengene direkte ut til klubbene, vi ber om at klubbene søker.

Friste for å søke på ordningen er 16. februar 2023, kl. 13.00

Ta kontakt om dere har spørsmål.

Tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet - Lottstift

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping