2Grenseløs idrettsdag i Skien.jpg

Tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

I 2022 og 2023 kan organisasjoner, lag og foreninger i hele Norge søke om tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak. Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal forvalte denne søknadsbaserte ordningen som retter seg mot tiltak innenfor breddeidrett og fysisk aktivitet.

Formålet med ordningen er å skape varig økt deltakelse blant følgende målgruppe:

  • Barn og ungdom fra 6-19 år i familier med vedvarende lav inntekt.
  • Jenter med minoritetsbakgrunn fra 6-19 år, samt jenter fra 6 til 19 år generelt i sammenhenger der jenter er underrepresentert eller opplever særlige barrierer.
  • Personer med funksjonsnedsettelse. Denne målgruppen er ikke aldersbegrenset.
  • Nåværende og framtidige unge ledere og trenere, opp til 26 år, som er jenter/kvinner, personer med funksjonsnedsettelse eller personer med minoritetsbakgrunn.

Idrett eller fysisk aktivitet skal være den primære aktiviteten for de som søker om tilskudd og det kan inkludere for eksempel rekrutteringsaktiviteter, tilrettelegging eller opprettelse av nye aktiviteter rettet mot målgruppene og engangsavgifter i form av innkjøp av utstyr, deltakerkostnader og gjennomføring av kurs og kompetansehevende tiltak. Søknadsfristen er 13. juni kl 13.00 og det anbefales fra tilsynet at søkere så godt som mulig beskriver hvordan deres prosjekt eller tiltak skal sikre varig økt deltakelse blant målgruppene

Vi håper at klubbene bruker de neste ukene til å sende inn søknader til prosjekter som forhåpentligvis vil føre til flere gode mangfolds- og inkluderingstiltak i bordtennisen. 

For mer informasjon om støtteordning kan dere gå inn på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider her (LINK https://lottstift.no/for-frivilligheten/mangfold-og-inkludering/)

STIGA TTEX Norsk Tipping IDRETTSBUTIKKEN.NO Amedia AS VT Profilering Cara AS Thon hotell