Christian og Karl Børre.jpg

LÆRERIKT OG NYTTIG KONVENT I SVERIGE

Samarbeidet mellom Sverige, Norge og Danmark fortsetter. Denne helgen fikk vi delta på Sveriges Konvent i Uppsala.

Konventet er forumet der klubber, distrikter og forbundet møtes for å diskutere hvordan svensk bordtennis skal utvikles. Det er stedet der man får høre hva det jobbes med både sportslig, politisk og administrativt. I tillegg var det satt av mye tid til frie møter, noe både vi og mange andre hadde stor nytte av.

Møterom.jpg

Noen av de "heteste" temaene var digitalisering, moderne medlemskap og vekst. Det blir viktigere og viktigere å ta kontroll over våre egne data, og å sørge for å inkludere "spontanbordtennisen" i våre produkter. Dette vil gi oss helt andre muligheter til å jobbe med rekruttering, omdømme og marked enn det vi har i dag. Digitaliseringen handler altså både om å gjøre oss mye mer tilgjengelige enn i dag, og å kvitte oss med manuelt arbeid i klubber og forbund når det gjelder bl.a. medlemsregistrering, ranking, seriespill, turneringer, rekruttering og synlighet bl.a. i form av streaming. Dette fikk vi også tid til å diskutere direkte med Sverige og Danmark. Det er tydelig at vi har felles interesser, og vi vil helt åpenbart ha nytte av å utrede disse spørsmålene sammen!

Også på rekruttering er samarbeid nøkkelen. Prosjektet "Ping Pong Power" samler en rekke tiltak for å rekruttere nye grupper til bordtennisen. Presentasjonen viste styrken i å samle tiltakene under en felles paraply. Mye av dette ligner på det vi gjør i forbindelse med veteran-EM under merkelappen "Play for Life", slik som utplassering av utebord og utstyrspakker. Prosjektet inneholder imidlertid mye mer, som vi kan dra direkte nytte av. En suksesshistorie er sommerbordtennis i og rundt Malmø, for å engsasjere befolkningen i bordtennis og lag-EM 2023. Direktør Martin Lundkvist fra Bordtennis Danmark fikk presentert Sukiru-prosjektet, som gjør det enklere å arrangere morsomme bordtennisleker for barn i skolen, på aktivitetsdager og på andre arenaer. Igjen legger dette prosjektet til rette for vekst, ved å gjøre det mulig å drive meningsfull bordtennisaktivitet uten nødvendigvis å delta i seriespillet eller NM. Alt dette er ideer som vi ønsker å samarbeid om, og å utvikle også i Norge.

Vi fikk også gjennomført møter med de som jobber med internasjonale turneringer i Sverige. Vi er allerede i gang med et samarbeid på dommersiden, og vil også se videre på hvordan vi kan utveksle frivillige f.eks. mellom veteran-EM, lag-EM og andre events. Som dere vet jobber vi jo også med å få internasjonale turneringer til Norge. Også her er det helt tydelig at samarbeid vil være nøkkelen til suksess. 

Det ble også lagt ned mye tid på å diskutere en ny strategisk plan, og fremtidig organisering av svensk bordtennis. Dette låter i utgangspunktet ganske "internt", men igjen viste det seg at vi kan utveksle utfordringer og løsninger! 

Konventet ble preget av knallharde diskusjoner, høy kompetanse, skarpe meninger og et klima der det var høyt under taket". Vi ble tatt godt vare på av SBTF med forbundssjef Thomas Buza og ordførende Dennis Lindahl i spissen. De satte stor pris på at vi deltok, og ga klart uttrykk for at de også på sin side har stor nytte av å samarbeide med oss. 

"Konventet" er et konsept vi mangler i norsk bordtennis. Vi møtes på Tinget, men vi får sjelden tid til å diskutere utviklingsspørsmål,  eller å hente ut de viktige ideene som ressurspersonene våre sitter på. Følelsen etter å ha snakket bordtennis 18 timer i døgnet fra fredag til søndag, er at vi absolutt bør vurdere å innføre noe tilsvarende i Norge! 

Turnering.jpg

En forutsetning er selvsagt å kopiere den legendariske minibordturneringen fredag kveld. Vandrepokalen har navn som Thomas von Scheele og Ulf "Tickan" Carlsson fra tidligere år. Til tross for at turneringen ble presentert som ufarlig moro, ble det nok lagt veldig mye prestisje i hver eneste match! I et sterkt felt stoppet Christian i semifinalen, etter å ha slått ut både svensker og en danske på veien.

https://pingpongpower.se/ 

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO Amedia AS VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV