Foto: Brage Titlestad
Foto: Brage Titlestad

Dispensasjon for utlån til seriespill

NBTF har vedtatt regler om utlån av spillere på bakgrunn av at det vil bringe flere klubber/spillere inn i seriesystemet.

Dispensasjon for utlån til den nasjonale Lagserien

Det kan søkes om dispensasjon for at en spiller i et lag kamp kan representere en annen klubb i den nasjonale Lagserien.

Slik søknad må oversendes NBTF innen 1. august 2022.

En eventuell dispensasjon vil kun bli gitt for deltakelse i den nasjonale Lagserien.
I alle andre konkurranser representerer spilleren klubben han eller hun har spillelisens for.
Dispensasjonen gis for hele sesongen og kan ikke reverseres.


Overgangsskjema dispensasjon for utlån til seriespill

Det skal fylles ut overgangsskjema for dispensasjon til utlån til seriespill og betales overganggebyr.

Reglene om overgang i 1.3 gjelder tilsvarende, med unntak av 1.3.3 og 1.3.6.

Ingen karantenetid, forutsatt NBTF’s godkjenning.

Søknaden sendes til NBTF ved Administrasjonskonsulent Ghassan Chaer per E-post: ghassan.chaer@bordtennis.no

Søknadsskjema om dispensasjon i den nasjonale lagserien

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO Amedia AS VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV