EM-Martine.jpg

Refleksjoner etter junior-EM

Etter en uke på UEM sitter vi igjen med veldig mange inntrykk. Først vil vi gjerne si at vi har hatt en kul uke, og de norske spillerne har vist høyt nivå.

Vi har sett mye god bordtennis. Vi har coachet mange kamper på forskjellig nivå, og ikke minst coachet mange kamper mot flere av toppspillerne i Europa på begge kjønn, og både Borgar og Martine har vunnet flere kamper mot høyt ranket motstand. I denne artikkelen ønsker vi å komme med noen refleksjoner rundt selve spillet, samt velge ut noen ferdigheter som vi mener det er viktig at vi trener på her hjemme. Dette for å kunne være konkurransedyktig på A-nasjonsnivå i Europa, og også kjempe om medaljer med våre aller beste spillere. Ferdighetene vi skriver om er valgt ut på bakgrunn av det vi har sett, men også på bakgrunn av hvilke råd vi har gitt flest ganger i coachingen av våre juniorer under EM. Det handler mye om å skaffe overtak i ballvekslingene, og forståelse av egen og motstanders spillestil.

Ferdighetene deles opp i punkter under, men de henger sammen. Det er også veldig mange nyanser rundt hvert tema. Noen tar vi med her, men langt i fra alle. Det vil kunne være unntak fra noe av det vi skriver hvis vi selv har eller møter noen spesielle spillestiler/materialer. Ferdighetene vi skriver om her krever at man har kommet opp på et bra teknisk nivå.

EM-Borgar.jpg


Kort i forehand

Vi ser at de fleste europeiske juniorer er gode på å utnytte kort i forehand i egen serve. Samtidig liker ingen spillere å være sent ute eller i tvil på kort i forehand, det må vi være gode til å utnytte. Vi må også trene så vi kan håndtere kort i forehand bedre enn våre motstandere. Tsjekk-flippen er sentral i dagens bordtennis, spesielt på guttesiden der tsjekk-flippen er et våpen i spillet for mange. Av den grunn er det også viktig å kunne unngå den eller presse motstander til å bruke den fra en litt dårligere posisjon, da vil det være viktig for oss å kunne serve og returnere kort i forehand. Tsjekk-flippen er mest sentral på guttesiden, men brukes også på jentesiden.

Egne alternativer når vi får kort i forehand
Alle våre motstandere server kort i forehand mot oss. Dette gjelder både gutter og jenter. Noen spillestiler, kanskje spesielt tempospillere på jentesiden, server konsekvent kort forehand (ofte sideoverskru) kombinert med snabbserver. Andre spillestiler server noe mer variert, men kort i forehand er en ball vi bør ha ulike alternativer på. Og vi må kunne flippe.

Egen serve – serverepertoar, plasseringer
Vi ser at det er viktig at vi kan serve kort i forehand, helst med flere teknikker, og vi må kunne serve bra sideoverskru. Målet er å få motstander til å tvile/være litt sen kort i forehand. Da kan vi få en mer passiv retur med forehand. En del spillere vil likevel forsøke med tsjekk-flipp, men da må han eller hun gjøre det fra en vanskeligere posisjon.

Et stort serverepertoar er en kjempefordel, og bruk av snabbserver viktige nettopp for å få motstander til å tvile/bli sen kort i forehand. 


Loop på halvlang med forehand

Hvis vi er bedre enn motstanderen vår på forrige punkt om kort i forehand og server bra selv, så øker sjansen for at vi får flere muligheter til å loope på halvlang. I tillegg vil de fleste spillere serve noe halvlangt innimellom. Det er viktig å lese om ballen er kort eller halvlang. Skruloop der vi selv tar oss tid og drar ned tempoet er etter vår mening et veldig viktig slag. Selv om dagens plastball spretter noe høyere og det er mindre skru i ballen enn før så ser vi at det fortsatt er effektivt når det blir kombinert med god plassering. Det er stor forskjell på treffprosent på tilbakedrag fra våre motstandere om de må flytte seg litt for å dra tilbake sammenlignet om de bare kan vente midt i forehand på en diagonal skruloop. I tillegg trenger vi også å kunne dra til ballen og loope hardere på riktige baller.

Skruloop kan også brukes på andre typer skjær, men halvlang er etter vårt skjønn den aller beste muligheten til å bruke det slaget effektivt på dette nivået. Da kan man få den lave ballbanen som kreves. Samtidig er også dette en fin mulighet til å bryte rytmen og dra ned tempo i spillet. Det er effektivt på begge kjønn, blant annet fordi mye av spillet ofte foregår i et høyt, men også monotont tempo.

En nøkkel til å få til en effektiv skruloop er å ta seg tid. Blir det for hektisk med forflytningen inn til ballen her så mister man muligheten til nettopp å dra ned tempoet og velge smart plassering.

1. angrep mot snabbserve

En ball som oppstår ofte er snabbserve imot i backhand. Går man på for mange snabbserver er det ofte for dyrt. Så vår anbefaling er å ha med trening mot snabbserver ofte når det er kamprelatert trening samt at man forsøker å analysere motstander/treningspartner og velge gode tidspunkter for snabbservene. Vi trenger også å ha gode snabbserver i vårt eget serve-repertoar, noe som har direkte sammenheng med å kunne få motstander sen og usikker kort i forehand.

EM-Fredrik.jpg

Begynne med smart retning

Uansett om det er snabbserve, lange skjær, flipp/tsjekk-flipp, loop eller blokk så gjelder det at vi så ofte som mulig velger en god retning så vi får satt premissen for ballvekslingen. Det siste slaget i ballen er ofte det letteste å huske, men spiller vi ballen over tilfeldig og motstander får starte på sine premisser blir det tungt å vinne kamper på høyt europeisk juniornivå.

Tydelige forehandjobbere er det ikke så mange av blant juniorene i Europa for tiden. Det er klart flest spillere med to sider, der slik vi ser er backhandsiden er den sterkeste. Posisjon og fotarbeid til motstander gjør dermed at de ofte vil være litt sene i midten. Her må man naturligvis analysere hver motstander man møter.

Alle ferdighetene krever kvalitet og bevissthet

Vi vil trykke på at dette er områder vi utvikler gjennom god kvalitet i treningen og at vi utfordrer hverandre på trening og på nasjonale stevner. Ferdighetene vi har skrevet om her, og andre kamprelaterte ferdigheter, mener vi det er det viktig at vi trener på parallelt med andre ferdigheter (teknikk, motorikk/fysikk osv.)


På ren treningsmengde i unge år er det ikke så lett for oss å holde følge sammenlignet med en del treningsregimer i andre land. Vi skal selvsagt trene mye og hardt, men vi tror at vi kan utvikle oss fortere enn mange av våre motstandere om vi kan ha økt bevissthet og kvalitet på kamp og kamprelatert trening. Og øker vi nivået på nevnte ferdigheter i artikkelen så er vi overbevist om at kommer vi til å vinne enda flere kamper internasjonalt.

STIGA TTEX Norsk Tipping IDRETTSBUTIKKEN.NO Amedia AS VT Profilering Cara AS Thon hotell