Damer junior.jpg

Norges Bordtennisforbund inviterer til Trener 2 kurs

Norges Bordtennisforbund inviterer til Trener 2 kurs

Del 1 i form av digital undervisning – 20-21. november 2021 og noen kvelder i løpet av slutten av november 2021.

Del 2 samling Larkollen 26-28. november.

E-læring NIF: alle deltagere gjennomfører det på eget ansvar

Trener 2 er andre trinn i Trenerløypa. Her er det fortsatt fokus på deltakelse, men det legges også vekt på utvikling av utøverne, og ekstra fokus på hvordan være en god og effektiv trener for ungdommer. Trener 2 bygger på kompetansen og praksisen fra Trener 1, men det tilkommer også nye momenter som selve treningsprosessen.  

Mer info her:

https://www.idrettsforbundet.no/nif/trenerloypa/om-trenerloypa/

Målgruppen er trenere som ønsker å videreutvikle både seg selv og utøverne. For å delta på Trener 2 må man ha gjennomført og bestått NBTF`s Trener 1. Du må ha minimum 100 timer med dokumentert trenererfaring og jobbe aktivt som trener i klubb.

Dersom du har lang trenererfaring eller har vært utøver på høyt nivå kan vi gjøre en vurdering av om du kan gå direkte til trener 2 selv om du ikke har trener 1. Dersom dette er aktuelt må du sende inn dokumentasjon på dittnivå/trenererfaring.

Ta kontakt hvis du er usikker på om Trener 2 passer for deg.

Hovedmålene på Trener 2 er:

 • Ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø
 • Ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen

Mål:

 • Målsettningen for kurset er  er å utdanne trenere som skal arbeide mer rettet mot viderekommende og turneringsspillere.

For å få autorisasjon som Trener 2 må deltakerne ha:

 • Oppnådd gitte kompetansemål
 • Deltatt på minimum 80% av undervisningen
 • Gjennomført praksis
 • Godkjent «eksamen»
 • Godkjente e-læringskurs

Etter endt kurs deler særforbundet ut kursbevis som inneholder kurstittel, timetall, emner, tid og sted.

Deltakerstørrelse på kurset:  8 til 10 deltakere. Dersom det blir flere påmeldte vil NBTF prioritere hvem som får delta denne gangen.

Vi ber alle som melder seg på om å gi informasjon om du oppfyller kravene for å delta, i tillegg til attest fra klubben du jobber.

INNHOLD

Varighet:

Kurset er på 75 timer (1 undervisningstime = 45 minutter) + 75 timer praksis i klubb.

 • 64 timer er undervisning med kurslærer (teori og praksis).
 • 9 timer er selvstudium i form e-læringsprogram.
 • 2 timers praktisk/muntlig eksamen.
 • 75 timer praksis i klubb.                                                               

Kurset inneholder både bordtennisspesifikke og idrettsspesifikke temaer.

Program:

Detaljert program kommer ca en uke før kurset.        

Kursansvarlig:

Gundars Rusis

Kursavgift: 4000 kr

Man kan søke reisestøtte fra NBTF.

Påmelding sendes til:

E.mail: gundars.rusis@hotmail.com

Påmeldingsfrist 25. oktober 2021

Eventuelle opplysninger eller spørsmål:

Rettes til Gundars Rusis

E.mail: gundars.rusis@hotmail.com eller på tlf. 93433971

Invitasjon trener 2 kurs 2021 nett.doc

STIGA TTEX Norsk Tipping IDRETTSBUTIKKEN.NO Amedia AS VT Profilering Cara AS Thon hotell