lade-sportsarena-5.jpg

NBTFs Anleggsutvalg på plass – Paulsen og Leffmann sammen med Ternlind

Forbundet mener at anlegg er et av de viktigste områdene for NBTF å arbeide med fremover.

Forbundsstyret vedtok derfor på styremøtet 29.mars å opprette et Anleggsutvalg der undertegnede har blitt utnevnt til leder av utvalget.

– Jeg vil benytte anledningen til å takke forbundsstyret. Det er en stor tillitserklæring å utnevne meg til leder av Anleggsutvalget, og til å lede dette viktige arbeidet for norsk bordtennis. Flere, bedre og tidsriktige bordtennisanlegg, er en forutsetning for at vi skal ta (store) steg videre.

– Forbundsstyret har også gitt meg mandat til å opprette utvalget. Det er en stor glede å kunne informere om at Rolf Erik (Roffe) Paulsen og Sissel Leffmann har takket ja til å gå inn i Anleggsutvalget (AU). De er begge tidligere forbundsstyremedlemmer, og sterke bidragsytere i/for norsk bordtennis gjennom mange år – på mange områder i vår organisasjon. Tusen takk, Roffe og Sissel, for at dere vil bidra sterkt også her!

Anleggsutvalget (AU) er oppnevnt av styret i Norges Bordtennisforbund og organiseres inn under forbundsstyret. AU har i første omgang funksjonstid i perioden 30.03.2021-31.05.2023.

Anleggsutvalget er et idrettspolitisk og rådgivende utvalg/organ, som skal bistå med tips og råd til aktuelle og potensielle klubber i anleggsprosesser. 

Se mandatet til utvalget og nyheten om opprettelse av AU; Opprettelse av anleggsutvalg | Norges Bordtennisforbund

– Vi går nå i gang med blant annet å utarbeide en anleggsplan. Og ser frem til å jobbe tett og godt sammen med bordtennis-Norge for flere, bedre og tidsriktige bordtennisanlegg.

STIGA TTEX Norsk Tipping IDRETTSBUTIKKEN.NO Amedia AS VT Profilering Cara AS Thon hotell