Endringer i Konkurransereglementet

Styret behandlet saken på styremøte nr. 4 2021

Innkomne forslag har vært ute på høring og sektor arrangement har samordnet forslagene og svarene på høringen. Lovkomiteen, 3 klubber og en Region svarte på høringen.

Følgende saker ble enstemmig vedtatt:
2/17, 4/17, 5/17 – sak 8/17 Er en bestemmelse om dette allerede. Tekst må justeres slik at det blir samsvar mellom damer og herrer.

Følgende saker ble ikke vedtatt:
1/17, 3/17, 6/12, 7/17, 9/17, 10/17, 11/27, 12/17, 13/17, 14/17, 15/17, 16/17

Sak 17/17 ble vedtatt. NBTF vil følge ETTU nye aldersbestemmelser, men bare for junior klassen. Dette vil gjelde fra og med sesongen 2021- 2022.

Når det gjelder sak 9/17 og sak 10/17, vil det settes ned et utvalg som kan se på dette i en større helhet.

De nye bestemmelsene vil ha virkning fra og med sesongen 2021-2022.

Vedlagt følger forslagene.

HORING-INNKOMNE-FORSLAG-TIL-ENDRINGER-I-KONKURRANSEREGLEMENTET-2021-2 (3).docx

 

STIGA TTEX Norsk Tipping IDRETTSBUTIKKEN.NO Amedia AS VT Profilering Cara AS Thon hotell